projektek

ConnReg AT-HU

A projekt alapvetően a „RECOM” előzményprojektek által feltárt kihívásokra kíván fókuszálni. Ilyen mindenekelőtt a határ mindkét oldalán a terület- és településfejlesztés egyes tématerületein megnyilvánuló információhiány a szomszédos ország/régió, vagy éppen az Európai Unió vonatkozásában.

A projekt alapvető célja a határ mindkét oldalán rendelkezésre álló tudás és információ megosztása, hiszen a közös, ténylegesen határon átnyúló területfejlesztési tevékenység alapvető feltétele a közös tudásbázis megléte. Átfogó cél egy a határon átnyúló régiós szakmai tudásbázis kialakítása és megosztása, regionális menedzsment/irányítási struktúrák kölcsönös megismerése, kulturális és szervezeti sajátosságok megismertetése.

A projekt keretében határon átnyúló képzési akadémia, határon átnyúló terület- és régiópolitikai stratégiák programszinten történő adaptálása történik, valamint a közvetlen szervezetközi kapcsolatokat erősíteni hivatott people-to-people tevékenységek valósulnak meg. Közvetlen haszonélvezők a területfejlesztés különböző szintjein dolgozó szakemberek, települési és regionális döntéshozók, civil szervezetek.

A projekt módszertanilag három egymásra épülő szintre fókuszál:

- Az EU-s támogatáspolitika, határon átnyúló tervezés, terület- és település-fejlesztés Magyarországon és Ausztriában.

- A határtérség szakpolitikáinak kapcsolódása a makroregionális politikákhoz (Duna-stratégia, Centrope, stb.).

- People-to-people tevékenységek és hálózatok ki- és felépítése lokális szinten.

 

Partnerség

Vezető partner:

Nyugat - Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Partnerek:

Regionalmanagement Burgenland GmbH

NÖ.Regional.GmbH 

Stratégiai partnerek:                    

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 27 Europäische Angelegenheiten

Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 17 Landes- und Regionalentwicklung Referat für Landesplanung und Regionalentwicklung

Tények és adatok:

Keretprogram:                                                        Ausztria-Magyarország  INTERREG V-A

Vezető Partner:                                                       Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.

Időtartam:                                                               2016.01.01. – 2019.06.30.

ERFA támogatás:                                                    575 300,18 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése:   386 274,60 EUR

Elkészült anyagok:

- ATHU területfejlesztési felmérés_Eredményprotokoll

- Roadshow lakossági lekérdezés eredményei

- ConnReg AT-HU hálózati résztvevői térkép

- 1. stratégiai dokumentum_kkv-k versenyképességének javítása

- 2. stratégiai dokumentum_környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

- 3. stratégiai dokumentum_a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrában

- 4. stratégiai dokumentum_az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

- 5. stratégiai dokumentum_tágabb körű kitekintés az osztrák-magyar területfejlesztés szélesebb összefüggései

- 6. stratégiai dokumentum_a célterület számokban - a határtérség fejlődési trendjeit bemutató adattár