projektek

BIG_inn AT-HU

A határon átnyúló gazdasági és társadalmi térben a nyelvi és kulturális ismeretek fontos részét képezik a jövőbeli fiatal felnőttek foglalkoztathatóságának a munka dinamikusan változó világában. A természettudományos, műszaki és digitális kompetenciák mindkét ország oktatási rendszerében magas prioritási értékkel bírnak. Ezen kompetenciák erősítése áll a határon átnyúló együttműködés középpontjában.
Az innovatív szempont a nyelvoktatás és a tudásátadás összekapcsolásában rejlik, melynek révén olyan tanulási alkalmak kerülnek kialakításra, melyekre magas nyelvi minőség jellemző. Emellett innovatív megközelítésnek számít, hogy a regionális potenciálok (pl. múzeumok, üzemek, természetvédelmi területek, energiatermelés) tanulási helyekként, a határon átnyúló képzési tér erőforrásaiként kerülnek alkalmazásra a képzési kompetenciák kidolgozása céljából. Az anyaggyűjtemény határon átnyúló kidolgozásával minden projektpartner hozzáadja saját meglévő tudását és regionális képzési súlypontjait a közös munkához, és kipróbált megközelítéseket és koncepciókat mutatnak be a többi partner részére, mely révén az új megoldások alkalmazásra kerülhetnek a projektrégióban. A projekt így hozzájárul a nyelvi szempontokat figyelembe vevő tudásátadáshoz, mely javítja a gyerekek tanulási eredményeit és új lehetőségeket kínál a pedagógusok számára a regionális kontextusban megvalósuló nyelvoktatás terén. Mivel a fejlesztésben mind szakértők, mind diákok részt vesznek, összekapcsolódik az elmélet és a gyakorlat, az oktatási intézmények is jelentősebb mértékben kerülnek bevonásra. Azért, hogy a pedagógiai innovációk az intézményekben rögzülhessenek, a BIG_inn-ben a vezetők is részesülnek professzionalizálást célzó képzésben, illetve az innovációmenedzsment területén képzési megközelítések kerülnek kidolgozásra a vezető tisztségviselőkre, minőségért felelõs munkatársakra vonatkozóan. A BIG_inn-ben kerül sor első alkalommal arra, hogy minden projektpartner határon átnyúló szellemi tőke felmérést hajt végre annak érdekében, hogy a tudásbővítés területén megteremtett hozzáadott értéket láthatóvá tegyék.

 

Partnerség

Vezető partner:
 1. Alsó-ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztály (AT)

Partnerek:

 1. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)
 2. Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (HU)
 3. Bécsi Városi Iskolai Tanács - Európa Iroda (AT)
 4. Wiener Kinderfreunde (AT)
 5. Burgenland Tartomány (AT)

Stratégiai Partnerek:

 1. Bildungsdirektion für Niederösterreich (AT)
 2. Győri Tankerületi Központ (HU)
 3. Soproni Tankerületi Központ (HU)
 4. Szombathelyi Tankerületi Központ (HU)
 5. Nagykanizsai Tankerületi Központ (HU)
 6. Sárvári Tankerületi Központ (HU)
 7. Zalaegerszegi Tankerületi Központ (HU)
 8. Verein EFSZ- Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates (AT)
 9. European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (AT)

Tények és adatok

Keretprogram: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország

Vezető Partner: Alsó-ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztály (AT)

Időtartam: 2019.11.01. – 2022.12.31.

ERFA támogatás: 2 281 985,15 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 284 895,00 EUR

A projekt keretében létrejött honlap elérhető az alábbi linken: http://regio-athu.eu/

 

 

Ajánlati felhívás 1.

Ajánlati felhívás 2.