hírek

Digitalizált alaprajzok a neten keresztül a nap 24 órájában

Szervezetünk 2015-ben részt vett egy országos szinten is jelentõs, a közigazgatást érintõ informatikai projekt megvalósításában, amely a földhivatalok ügymenetének korszerûsítését és ügyfélközpontú fejlesztését foglalta magába (rövid néven DALNET 24 elnevezéssel). Maga a beruházás az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében valósult meg a Földmérési és Távérzékelési Intézet koordinálásban a tavalyi évben, melyen belül cégünk a projekt mûszaki, gazdasági és vezetési szempontú disszeminációja munkacsomagért volt felelõs.

A tevékenységünk a hazai szakmai szervezeteknek, illetve a járási földhivataloknak a projekt eredményeirõl illetve a rendszer mûködésérõl tartott workshopok mellett olyan feladatokat is tartalmazott, mint „Az elektronikus dokumentumkezelés és a földügyi igazgatás sajátosságai” címet viselõ tanulmány elkészítése. A tanulmány végigtekintette az e-dokumentumkezelés hasonló nemzetközi gyakorlatai közül a legfontosabbakat, összefoglalta a hazai szabályozás eddigi kreatív eredményeit, a gyakorlatban alkalmazott szabványokat, az e-dokumentumkezelésre vonatkozóan kidolgozott kormányzati irányelveket és már hatályos jogszabályokat, illetve a felhasználó részérõl jelentkezõ mûszaki és mûködési sajátosságokat, eszközöket. Végül, de nem utolsósorban ezek alapján ajánlásokat is fogalmaz meg a döntéshozók és a rendszert fejlesztõk számára az interaktivitás illetve a más hivatali rendszerekkel való kooperálás illetve a rendszer további fejlesztése témakörében.

fotógaléria

további hírek

Amazon of Europe Bike Trail - Szakértõi mûhelytalálkozó Lenti városában

Az Amazon of Europe Bike Trail projekt keretében 2018. december 11-én, egy napos mûhelytalálkozó került m…

Transdanube találkozó

2014. május 14-e és 15-e között került megrendezésre a Transdanube projekt 5. partnertalálkozója a románi…

Megrendezésre került a Move on Green (Interreg IVC) projekt keretében a magyar-szlovén kétoldalú találkozó

A magyar-szlovén kétoldalú találkozó 2014. február 18-án, Sopronban került megrendezésre a Gyõr-Moson-Sop…