projektek

TransHUSK Plus

A KTI Nonprofit Kft. és az Inštitút Priestorového Plánovania 2011-ben nyert támogatást a TransHUSK projekt megvalósítására. Ennek keretében meghatározták azokat a stratégiailag fontos tevékenységeket, amelyek fejlesztése a leginkább elõsegítheti a határon átnyúló közforgalmú közlekedés szerepének javítását. A projekt eredményeire támaszkodva a partnerek kidolgoztak egy új közös projektet, amelynek megvalósításához szintén elnyerték a Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 támogatását. A TransHUSK Plus projekt megvalósításában a korábbi két partner mellett a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Kft. is részt vesz.

A TransHUSK Plus projekt átfogó célja a magyar-szlovák határon átnyúló fenntartható közlekedési módok közötti intermodális kapcsolatok helyzetének feltérképezése és a lehetséges fejlesztési lehetõségek feltárása. A projekt emellett a környezetbarát közlekedésre vonatkozó információhoz való hozzáférés lehetõségeit is vizsgálja. A megvalósítás során a partnerek projekt javaslatokat dolgoznak ki az intermodalitás és az információszolgáltatás fejlesztésére.

A tanulmányok eredményei alapján a cél egy olyan információs web portál kifejlesztése, amely egy helyen, könnyen hozzáférhetõen magyarul és szlovákul tartalmazza a határon átnyúló és a határtérségben elérhetõ közforgalmú közlekedési és kerékpáros szolgáltatásokról rendelkezésre álló információkat (menetrend, menetdíjak, átszállási lehetõségek, kerékpár szállítási és kölcsönzési lehetõségek, térképek, elérhetõ úti célok, kapcsolódó turisztikai információk stb.). A portál egyúttal lehetõséget biztosít az utazások megtervezésére és térképes megjelenítésére is.

Emellett a megvalósíthatósági tanulmányok alapján konkrét beruházásokra is javaslatokat tesznek. Ezek a közforgalmú és kerékpáros közlekedés összekapcsolását segítik elõ (pl. állomásokhoz vezetõ kerékpárutak, kerékpártároló). A projektben a 3 partner mellett a GYSEV Zrt. mint stratégiai partner is részt vesz.