projektek

TRANSDANUBE.PEARLS

Rövid leírás, összefoglaló

A két és fél évet átölelõ projekt végrehajtása során a Transdanube.Pearls projekt keretében megalapításra kerül a „fenntartható mobilitás iránt elkötelezett turisztikai desztinációk hálózata – vagyis a Transdanube.Pearls (Duna Gyöngyei)” hálózata. A hálózatban való részvétel által:

  • a desztinációk növelni tudják az egyedi utazási lehetõségeket kínáló ajánlatok láthatóságát, melyek elsõdlegesen a Duna menti térségek közötti fenntartható módú közlekedésre fókuszálnak;
  • a hálózat elõsegíti a közlekedési és turisztikai szektor különbözõ szintû szereplõinek együttmûködését.

A közös szabványok és a megfelelõ szervezeti struktúrák kialakítása biztosítani tudja a hálózat sikeres mûködtetését a projektfenntartási idõszakot követõen is. A projekt keretében szervezett képzések által a helyi és regionális szereplõk alkalmassá válnak arra, hogy továbbfejlesszék a fenntartható mobilitási szolgáltatások kínálatát. A képzések során megszerzett tudást gyarapítja a projekt keretében kifejlesztett (és demonstrált) információs és közlekedési szolgáltatások is, amelyek hozzájárulnak a meglévõ hiányosságok kiküszöböléséhez, ezáltal minõségi javulást eredményeznek – különösen a desztinációk könnyebb megközelítése, valamint a desztináción belüli fenntartható módú mobilitás megteremtése érdekében. A közösségi közlekedési eszközök és a kerékpáros közlekedés jobb összekapcsoltsága érdekében a projekt hozzájárul az intermodális közlekedési láncok fejlesztéséhez, amely az egész regionális közlekedési rendszer minõségi fejlesztését és a rugalmasabbá válását eredményezi.

A projekt további célja a felhasználóbarát információk hozzáférésének javítása, amely a meglévõ közlekedési szolgáltatásokra koncentrál. A regionális mobilitás központok egyrészt fenntartható közlekedési ügyfélszolgálatként fognak mûködni a régióban, másrészt pedig a turisták számára nemzetközi turisztikai és mobilitási információs pontokként lesznek jelen, ahol a Duna menti régiók közötti fenntartható módú közlekedési lehetõségekrõl lehet információkat szerezni. A speciális fenntartható turisztikai/közlekedési kínálatok attraktív „csomagokat” nyújtanak azon látogatók számára, akik a megadott útvonalakat szeretnék követni az adott „Gyöngy” közelében.

 

 

weboldal: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Transdanube/

 

Partnerség

Vezetõpartner: Environment Agency Austria (AT)

Projektpartnerek:

ERDF PP1:  Danube Office Ulm/Neu-Ulm (DE)

ERDF PP2: WGD Danube Upper Austria Tourism Ltd. (AT)

ERDF PP3: Regionalmanagement Burgenland Ltd. (AT)

ERDF PP4: Bratislava Self-Governing Region (SK)

ERDF PP5: Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. (HU)

ERDF PP6: STRDA South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Ltd. (HU)

ERDF PP7: City of Vukovar (HR)

ERDF PP8: Development agency Sinergija (SI)

ERDF PP9: Regional Administration of Vidin Region (BG)

ERDF PP10: Club "Sustainable Development of Civil Society" (CSDCS) (BG)

ERDF PP11: National Institute for Research and Development in Tourism (NIRDT) (RO)

ERDF PP12: The South-East Regional Development Agency (RO)

ERDF PP13: Local Government of Baranya County (HU)

IPA PP1: Danube Competence Center (SRB)

IPA PP2: Regional Development Agency Eastern Serbia (SRB)

 

Dokumentumok:

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a projekt keretében kidolgozott szakmai dokumentumok a projekt honlapján érhetõk el.

 

Tények és információk

 

Támogató Program: Duna Program (Danube Transnational Programme – INTERREG DANUBE)

Vezetõ partner: Environment Agency Austria (AT)

Projektidõszak:

2017/01/01 – 2019/06/30 (30 hónap)

A projekt teljes összköltségvetése: 2,937,908.99 EUR

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 193,930 EUR