projektek

TOP 6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Szombathely Megyei Jogú Város felkérésére cégünk dolgozta ki a település TOP 6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” címû pályázata Kerékpárforgalmi hálózati tervét és Közbringa-rendszer megvalósíthatósági tanulmányát. A két dokumentum széles körû partneri egyeztetés eredményeképpen – bevonva a kerékpáros civil szervezeteket éppúgy, mint a térség legnagyobb közösségi közlekedési szolgáltatóját, a GySEV-et – készült el, s a több mint 1 Md keretösszegû pályázat megalapozó dokumentumait képezik, kijelölve a projekt kerékpáros hatásterületét, ill. meghatározva a közbringa-rendszer potenciális állomásait is: