projektek

SMART Pannonia

Ez a projekt 2022.03.31 napján sikeresen lezárult.

A SMART Pannonia projekt az osztrák-magyar határtérség – mint „funkcionális régió” – közösségi közlekedésének fenntartható és „okos”, a két tagállam közös érdekei mentén történő fejlesztését tűzte ki célul. A határon átnyúló mobilitás a programterület valamennyi térségében jelentős kihívásokkal küzd, melyeket csak határon átnyúló módon lehet hatékonyan kezelni. Így a projekt alapvető célja hatékony és fenntartható határon átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása a fenntartható mobilitás erősítése érdekében, úgy lokális, mint regionális szinten.

A projekt fő kimenetei - határon átnyúló, szolgáltatókat összekötő közlekedési platform kialakítása, intelligens mobilitást elősegítõ megoldások alkalmazása, intermodális/kerékpáros intézkedések bevezetése, valamint határon átnyúló vasúti tervezési tevékenység támogatása - a programterület egész lakossága, valamennyi közlekedő számára jelentős hozzáadott értékkel bírnak. Általuk nő a határtérség fenntartható átjárhatósága, mely jelentős multiplikatív gazdasági hatással is bír.

A projekt innovatív megközelítését jelenti a közösségi szolgáltatók és döntéshozók közötti együttműködés határon átnyúló módon való megteremtése (közlekedési platform), mely alapoz a bécsi projektpartner VOR ezirányú évtizedes tapasztalatára; innovatív "smart mobility" informatikai megoldások alkalmazása; összességében fenntartható közlekedés új szintjének határon átnyúló módon történő megvalósítása.

 

Partnerség

Vezető partner:

  1. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)

Partnerek:

  1. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (HU)
  1. Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH (2022.01.01-től) - Burgenland Mobilitiási Központ (AT)
  2. Burgenland Tartomány (AT)
  3. VOR – Keleti-régió Közlekedési Szövetség (AT)
  4. Külgazdasági és Külügyminisztérium (HU)
  5. Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH (AT)

Stratégiai Partnerek:

  1. ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (HU)
  2. Kerékpáros Magyarország Szövetség (HU)

 

Tények és adatok

Keretprogram: Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program

Vezető Partner: Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)

Időtartam:  2016. 01. 01. - 2022.03.31.

ERFA támogatás: € 2 841 359,08 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: € 386 852,00 EUR

Letölthető anyagok:

Kerékpárkölcsönző-rendszer a GYSEV vonalati mentén_MT_DEHU

Határon átnyúló multimodális útvonaltervező elérési linkje: https://smartpan.westpannon.hu/