projektek

RURES

A fejlõdõ és feltörekvõvõ országokban jellemzõ népesség növekedés és energia felhasználás egyre nagyobb méreteket öltõ emelkedése következtében, az üvegházhatású gázok kibocsátása tovább fokozódik. Ennek sajnálatos eredményeképpen a XXI. században az egyik legszembetûnõbb problémává nõtte ki magát a klímaváltozás és a rendkívüli idõjárási események egyre nagyobb számú megjelenése. Így a RURES projekt legfõbb célkitûzése, hogy kihasználja a megújuló energiaforrásokban rejlõ potenciált és növelje az energiahatékonyságot a rurális területeken, mivel hatalmas lehetõség van e térségek energiafüggetlenedésében. A projekten belül a helyi támogató csoportok létrehozása az egyik legfontosabb tevékenységek közé sorolhatók, mivel a megalakuló csoportok tagjai által létrejön egy olyan regionális energiahálózat, melynek az egyik legnagyobb rálátása lenne az adott területen mûködõ összes fontos szereplõre (hatóságok, regionális ügynökségek, infrastrukturális szolgáltatók) és segítené azok összehangolását, így a tervezett energiahasznosítási tervek könnyebben és az igényeknek megfelelõen tudnának megvalósulni. Helyi akciócsoportok között létrejön egy transznacionális együttmûködési megállapodás, mely aláírásával biztosíthatóvá válik az egymás közötti folyamatos tapasztalatcsere. Az energiahatékonysági és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó alternatív finanszírozási modellek legjobb gyakorlatát kutatja, és az elkészült megvalósíthatósági tanulmányokon alapul, hogy hogyan hajtják végre az energiahatékonysági terveket e modellek alkalmazásával. Kísérleti tevékenységeket hajtanak végre innovatív technológiák tesztelésével az energiaellátás és a -kereslet oldalán (levegõcsere hõ visszanyeréssel, intelligens fogyasztásmérõ, LED világítás, PV hõ- és áramtermeléshez, szélenergia és növényi olaj erõmû, energiahatékonysági intézkedések a vízszivattyúk számára, E-fa). Ezek a tevékenységek, eszközök tisztán bemutató jellegûek, és frekventált helyekre lesznek kihelyezve. A megújuló energiaforrások hasznosításából származó elõnyöket és hozzáadott értéket is vizsgálják ennek eredményei alapján egy online kalkulátoreszközt (helyi adók, egyéb bevételek) hoznak létre. Ennek köszönhetõen lehetõvé válik, hogy a területfejlesztésnél a közösség-orientált szemléletmód fontossága kerüljön elõtérbe. A transznacionális együttmûködések révén áthidalhatóvá válnak a különbözõ fejlettségû régiók közti szakadék, a legjobb gyakorlati tapasztalatok cseréjével és az új irányvonalak (pénzügyi és technológiai) figyelembevételével. Ez lehet a gyújtópontja a további beruházásoknak az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén. A megújuló energiaforrások hasznosításának növelése közvetlenül az üvegházhatású gázok emissziójának csökkenését okozza.

Partnerség:

Vezetõ partner:

 1. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (német)

Projekt partnerek:

 1. City of Leisnig (német)
 2. Association of Municipalities Polish Network “Energie Cités” (lengyel)
 3. Pa³eczinca Municipality (lengyel)
 4. Development agency Sienrgija Ltd. (szlovén)
 5. Municipality Puconci (szlovén)
 6. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (magyar)
 7. Zala megyei önkormányzat (magyar)
 8. Meðimurje energy agency Ltd. (horvát)
 9. Regional development agency Meðimurje REDEA Ltd. (horvát)
 10. Technical University of Ostrava (cseh)

 

Tények és adatok:

Program: Interreg Central Europe

Vezetõ Partner: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (német)

Projekt idõtartama: 2017. 07.01. – 2020. 06.30. (36 hónap)

A projekt teljes költségvetése: 2 169 295 €

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 171 562 €