projektek

Múlttal a jövõért

Projekt címe: „Múlttal a jövõért”
Koordináló szervezet neve: „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása  

 

Rövid összefoglaló

Az együttmûködési projekt elsõdleges célja a Rábcatorok kistérséget alkotó és azzal szorosan együttmûködõ településeken a kapcsolódások erõsítése, az erõforrások felmérése, a közösség fejlesztése, melyhez szorosan kapcsolódik a korábban vezetõi szinten már kialakult együttmûködési képesség fejlesztése és elmélyítése a különbözõ szervezetek, intézmények, vállalkozók, önkormányzatok és a lakosság között. A projekt hozzájárul az érintett települések közösségein keresztül a vidéki létformával, helyi tudásokkal, adottságokkal való kötõdés erõsítéséhez, azok életben tartásához, fenntarthatóságához. Élénkítõ hatással lehet a projekt az érintett településeken a termelõ, valamint szolgáltató szektorra is, különös tekintettel a helyi termék elõállításra, turisztikai szolgáltatók közti együttmûködésre, termék- és szolgáltatás fejlesztésre. A projekt célja egyben olyan együttmûködések kialakítása a települések közt, amely a térségi szereplõk számára segít a közös erõforrások mentén a közös célok megfogalmazásában tématerületenként, amely a következõ években megalapozza a térségben az érintett területek kulcsprojektjeit.

Jelen projekt elsõdlegesen 3 célterületet érint, melyek az alábbiak:

 • a kulturális örökség megõrzése, továbbörökítése, tõkésítése;
 • az épített és természeti környezet erõforrásainak beazonosítása, rendszerezése;
 • továbbá a helyi termék elõállítók körében az együttmûködés erõsítése, szakmai mûhelyek kialakítása, a helyi termelõvé, kistermelõvé válás támogatása.

A három terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a helyi természeti és kulturális örökség hasznosítása, a helyi termékek elõállítása és a hozzáadott értékének növelése együtt járulnak hozzá ember és táj szerves együttéléséhez, amely a szülõhelyhez való kötõdés erõsítésén túl lehetõséget kínálhat a helyben maradásra, alternatívát adhat a jövedelem megszerzésére, kiegészítésére.

 

Partnerség
A „Múlttal a jövõért” címû projekt egy térségek közötti együttmûködési projekt. A projekt tevékenységeinek lebonyolításában a Rábcatorok kistérséget alkotó és a környezetükben található települések lakossága, helyi vállalkozók, termelõk, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., a “Kunszigetért” Közalapítvány, az ABDA Sport Club, a Ladikos Közhasznú Alapítvány és a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete vesznek részt.

 

Elkészült anyagok, indikátorok:
A projekt megvalósítása folyamatban van.

A projekt várható, számszerûsíthetõ eredményei:

 • településenként 2 db interjú készítése (település vezetõjével és a kulturális élet egy meghatározó szereplõjével);
 • 19 db interjú, találkozó szervezése, lebonyolítása helytörténeti gyûjtemények, falumúzeumok, helytörténeti csoportok, tájházak vezetõivel;
 • 4 db fórum megrendezése a lakosság körében a helyi tudások felkutatása és a kulturális örökség elemeinek beazonosítása céljából;
 • kb. 600 db fotó készítése a helyi kulturális örökségekrõl, épített- és természeti örökségekrõl;
 • 4 évszakos fotózás valamennyi település látnivalóiról;
 • 4 db rendezvény megszervezése és lebonyolítása, melyek a térségben elõsegítik a szereplõk közti kapcsolatfelvételt és erõsítik az együttmûködést;
 • 4 db kulturális örökség alapú termék és szolgáltatás fejlesztési mûhelymunka szervezése és lebonyolítása;
 • 8000 db közös kiadvány készítése a települések kulturális örökségeirõl, továbbá a települések épített és természeti értékeirõl;
 • kb. 40 perces film készítése a települések kulturális örökségérõl;
 • témaút kialakítása a térségben a kulturális, épített és természeti örökséghez kapcsolódóan; településenként 1-1 db tábla kihelyezésével;
 • "Ismerd meg a szomszédodat és a szomszédod szomszédját!" – térségi vetélkedõ; a települések örökségeire építõ vetélkedõ sorozat kidolgozása óvodások, általános iskolások és a 14-22 éves korosztály részére (3 korcsoport részére 2 fordulós vetélkedõ sorozat kidolgozása, fordulók forgatókönyvének terjedelme kb. 30 oldal);
 • 4 db tematikus szakmai mûhely szervezése a térség pedagógusainak bevonásával, amely a programsorozat tartalmi elemeinek helyi tantervekhez és az intézményekben folyó munkához való illesztését szolgálja;
 • 2000 db kiadvány: vetélkedõhöz munkafüzet készítése;
 • 150 db kiadvány: vetélkedõ – oktatók részére segédanyag biztosítása;
 • 4 x 2 db esemény, mûhely szervezése a helyi termelõkkel, õstermelõkkel az együttmûködés erõsítésére irányulóan;
 • helyi termék elõállítók és induló helyi termelõk számára tanúsítványt adó képzés tananyagának kidolgozása, képzés szervezése és lebonyolítása 80 órás képzés keretében 15 fõ részvételével;
 • kb. 10 helyen helyi termelõk termékeire vonatkozóan népszerûsítõ polcok elhelyezése;
 • a népszerûsítõ polcozatokhoz kapcsolódóan érintõképernyõs terminálok beépítése, ahol a termékek megrendelésére, valamint a termelõkrõl, termékekrõl bõvebb információs beszerzésére van lehetõség (feladat a terminálok beépítése, program fejlesztése, mûködtetése; a rendszer legyen nyitott a GYMS megyében található LEADER térségek termelõi számára a belépésre szerzõdéses feltételek mellett, a projekt idõtartama alatt a megye területérõl – beleértve a pályázatban érintett településeket - min. 30 termelõ belépése);
 • 10 db mobil pavilon beszerzése a településeken mûködõ helyi termék elõállítók, kulturális élet résztvevõi számára kiállításokon, vásárokon való bemutatkozáshoz;
 • 1 db közös honlap elkészítése;
 • 1 db interaktív oldal és DVD készítése
 • 8000 db szórólap készítése a projektrõl.

 

Tények és adatok
Program: LEADER (Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttmûködés végrehajtásához nyújtandó támogatás)
Vezetõ Partner - jelen esetben koordináló szervezet: „Rábcatorok” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása
A projekt megvaósításának Idõtartama: 2014. III. és IV. negyedévek
Támogatás: nettó 44.391.826 Ft