projektek

MICROPOL

Smart Work Centres in Non-metropolitan Areas -  Okos távmunka központok a vidéki területeken

 

Rövid összefoglaló

Európaszerte jellemzõ a nagyvárosok elszívó ereje, a vidéki településekrõl való elvándorlás, az elnéptelenedés. A vidéki lakosság jó része ingázik saját lakóhelye és a munkahelye között, ami költséges, szennyezi a környezetet, és azt eredményezi, hogy a helyi lakos nem válik aktív részesévé a helyi közösségnek.

A Micropol projekt célja a vidéki területek fejlesztésének elõsegítése ún. „okos távmunka központok”(Smart Work Centres- SWCs) népszerûsítésével és alapításával. Ezen „okos távmunka központok célja a vidéki munkaerõ helyben tartása, a helyi gazdaság erõsítése és a munka/magánélet egyensúlyának fenntartása.

A projektben résztvevõ 10 ország képviselõi arra keresték a választ, hol és milyen konstrukcióban mûködnek ilyen jellegû létesítmények vidéki kistelepüléseken illetve vidéki kisebb városokban. A három év alatt 25 jó gyakorlatot sikerült összegyûjteni a témában, ezek különbözõ ötleteken alapulnak, különbözõ célcsoportoknak szólnak, és finanszírozásilag is több típust képviselnek.

A megtekintett jó gyakorlatokban olyan közösségi munkatereket ismertünk meg, ahol nagyobb cégek munkavállalói, egyéni vállalkozók, kreatív iparban dolgozók, kis-és középvállalkozások bérelnek munkaállomást vagy irodát. Ezek a létesítmények közös infrastruktúrát biztosítanak, mint pl. tárgyalótermek, konferenciatermek, oktatótermek, irodai gépek, berendezések, recepció, közösségi terek, esetleg közös adminisztráció, üzleti támogatás.

Az „okos távmunka központok” elõnyei:

 • a nagyvállalatok számára: költségcsökkentés (utazási és mûködési költségek), minõségi munkaerõ jobb elérhetõsége, környezetszennyezés csökkentése
 • távmunkázóknak: minõségi munkaerõ vidéken is, ingázás csökkenése (idõmegtakarítás, költségcsökkentés, munka/magánélet egyensúlyának javítása, közösségi kapcsolatok, nem kell a vidéki élet magasabb életminõségét feladni a nagyvárosi munkáért), otthoni távmunkával szembeni elõnyök (szociális kapcsolatok, egy dolgozó közösség részévé válni)
 • a vidéki közösségek számára: elvándorlás csökkentése, közösségépítés, az ingázás csökkenésének következtében környezetkárosítás csökkenése, bevételt generál a helyi gazdaságnak, vidéki élet minõségének emelkedése.

 

Partnerség

Vezetõ partner: Nordjylland Régió (Dánia)

Partnerek:

 1. Nordjylland Régió (Dánia)
 2. Drenthe Tartomány (Hollandia)
 3. Nyugat-Pannon Nonprofit Kft (Magyarország)
 4. Üzleti Tanácsadó Központ (Szlovénia)
 5. Northumberland Megyei Tanács (Nagy-Britannia)
 6. Teramo Város Önkormányzata (Olaszország)
 7. Iparfejlesztési Közalapítvány (Magyarország)
 8. Rigai Egyetem (Lettország)
 9. Niverlan (Franciaország)
 10. Észt Tanácsadó Központ (Észtország)
 11. Kereskedelmi és Iparkamara –Jaen (Spanyolország)

 

Elkészült anyagok:

A projekt keretében összegyûjtött 25 jó gyakorlat leírása, összefoglaló jelentés a projekt eredményeirõl. Elkészült egy, az „okos távmunka központok” típusait bemutató mátrix és egy átfogó üzleti terv sablon azok részére, akik vidéki távmunka központ létesítésében és mûködtetésében gondolkodnak. 10 politikai ajánlás készült a regionális és országos szintû politikai döntéshozók számára, amelyek tartalmazzák azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a vidéki távmunka népszerûbbé tételéhez és megvalósításához lennének szükségesek. A projekt tapasztalatait felhasználva készítettünk egy cselekvési tervet a Nyugat-dunántúli régióra, amely a következõ 3 év szükséges intézkedéseit tartalmazza az eredmények hasznosítása és fenntarthatósága érdekében.

A projekt során világossá vált, hogy a magyar viszonyokhoz a francia Murat távmunka központjának jó gyakorlata illeszkedik leginkább. Ezért a projekt keretében elkészült egy jó gyakorlat átvételi javaslat, amellyel hosszú távon lehetne hasznosítani a francia központ által távmunkások, üzemeltetõk és vidékfejlesztõk számára kidolgozott képzéseket.

 

Tények és adatok

Keretprogram: INTERREG IVC

Vezetõ Partner: Nordjylland Régió (Dánia)

Idõtartam: 2012. január 1. – 2014. december 31.

ERFA támogatás: 1 891 598 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft költségvetése: 123 588 EUR