projektek

Green Line

A Green Line projekt a tudás és a tapasztalat átadására összpontosít, ami az érintett szervezetek – partnerek – kapacitásának bõvítéséhez és az intézményi együttmûködés – partnerek, települések, állami szervezetek – képességének növeléséhez vezet. Mindezt annak érdekében, hogy a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának határon átnyúló kapcsolatai magasabb szinten váljanak elérhetõvé. A projektben két kulcsfontosságú téma lesz, nevezetesen a készségek hiányának kiküszöbölése és az együttmûködés, ami a nemzeti jogszabályoknak és az európai irányelveknek megfelelõen a hatékony stratégiai tervezéshez teremt új lehetõségeket, és ez mellett további eszközöket kíván kifejleszteni. A projekt középpontjában az úgynevezett „twinning” folyamat megvalósítása áll, amely partnerségi határon átnyúló találkozókat jelent, a tudás és a tapasztalat kölcsönös átadásával, amik segítséget nyújtanak a késõbbi stratégiai energiatervek kidolgozásához. A projekt egyrészt a projekt partnerek munkatársait célozza meg és képezi, másrészt a közintézmények alkalmazottait is bekapcsolja a koncepció kialakításába. A projekt támogatási eszközöket is nyújt, így például az energiaköltési rendszer applikációnak elõkészítését és ennek magyar nyelvre fordítását, valamint a Mura-Zala geotermikus medence 3D modelljének elkészítését – a geotermikus energia potenciáljának áttekintését. A „twinning” folyamat véglegesítése után a jövõben a hosszú távú együttmûködés érdekében konkrét lépésekre vonatkozó együttmûködési megállapodás kerül elõkészítésre és aláírva a partnerek között. Továbbá „jó gyakorlatok” bemutatása is megjelenik a projekt végrehajtása során, a jövõbeli cselekvési tervek készítéséhez szükséges intézkedési adatbázisok bevonásával, ahol a hangsúlyt a projektben kifejlesztendõ eszközök használatára vonatkozó kötelezettségvállalás elfogadására helyezzük.

 

Partnerség:

Vezetõ partner:

  1. Lokalna energetska agencija za Pomurje

Projekt partnerek:

  1. IMRO-DDKK Nonprofit Kft.
  2. E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in celovite razvojne rešitve
  3. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

Tények és adatok:

Támogató Program: Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020

Vezetõ Partner: Lokalna energetska agencija za Pomurje (SLO)

Projekt idõtartama: 2018. 07.01. – 2021. 06.30. (36 hónap)

A projekt teljes költségvetése: 410.000 €

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 85.000 €

 

 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország honlapja

Green Line projekt honlapja