projektek

EURUFU

Vidékies térségekben rejlõ potenciál feltérképezése

A projekt példaértékû mintaprojektje a közép-európai szakmai és módszertani együttmûködésnek, alkotó szemléletû mûhelymunkának. Cégünk a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megbízásából a 7 országot lefedõ projekt keretében a kiválasztott mintaterületek helyzetértékelése, a közszolgáltatások területén létezõ normák és sztenderdek elemzése alapján statisztikai módszerekkel különbözõ demográfiai forgatókönyvek készítését és egy kapcsolódó transznacionális benchmarking rendszer kidolgozását végezte, térképes formában is megjelenítve az eredményeket. Szakmai támogatásunkkal készült el mindezekre alapulva a partner régiók közös stratégiája is.

Közép-Európa számos vidékies régiójára jellemzõ a népesség számának drasztikus csökkenése. Az érintett régiók számára a mindennapi élet alapvetõ feltételeinek jövõbeni biztosítása létkérdés a változó körülmények között is. Európában már léteznek jó példák arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a gazdaságot, az oktatást, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat a zsugorodó régiók új igényeihez igazítani.

Az EURUFU felmérte e nemzetközi tapasztalatokat a népesség fogyást mutató régiókban, és transznacionális megközelítésben olyan egységesített normákat és indikátorokat, valamint innovatív és integrált stratégiákat dolgozott ki, melyek segítségével megõrizhetõ vagy fejleszthetõ az elnéptelenedõ és elöregedõ régiókban élõ népesség életszínvonala és a különbözõ korosztályok társadalmi integráltsága.

A nemzetközi tapasztalatok és tudás megosztása révén a vidéki lakosság egyenlõ esélyekhez és életkörülményekhez juthat. Az EURUFU transznacionális stratégiákat dolgozott ki a regionális önfenntartó megoldások optimális kialakítása és finanszírozása érdekében. Az átfogó cél a vidékies térségek jövõbeli életképességének biztosítása volt.

Bõvebben: www.eurufu.eu

 

Partnerség

Megbízó: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Vezetõ partner: Freistaat Thüringen (Thüringia Tartomány, Németország)

Partnerek: EURUFU partnerségi konzorcium Németország, Olaszország, Ausztria, Csehország, Szlovénia, Lengyelország és Magyarország területén mûködõ regionális és helyi közigazgatási szervek, regionális fejlesztési ügynökségek, valamint oktatási vagy tudományos intézmények

 

Elkészült anyagaink:

Demográfiai forgatókönyvek:
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/eurufu/en/media/outputs/wp3/eurufu_output_323_scenarios_130423v2.pdf

Benchmarking rendszer:
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/eurufu/en/media/outputs/wp3/eurufu_output_334_benchmarking_130423.pdf

Partnerrégiók közös stratégiája:
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/eurufu/en/media/outputs/wp3/output_335_joint_strategy_130827_onep.pdf

 


Benchmarking: Foglalkoztatás a mezõgazdasági, erdészeti és halászati ágazatokban Közép-Európa vidéki térségeiben, 2009

 


Demográfiai forgatókönyvek: A népesség változása Közép-Európa vidéki térségeiben 2010-2050 (a 2006-2010 közti változás alapján)