projektek

EU CYCLE

Ez a projekt 2023. július 31. napján sikeresen lezárult.

 

Összefoglaló

Az EU CYCLE kezdeményezés célja a kerékpáros projektek minõségének javítása, meghatározott szakpolitikai eszközök, uniós finanszírozású operatív programok hatékonyságának fokozása és a részvevõ régiók közötti tanulási folyamat, illetve regionális akciótervezés révén. A kezdeményezés a továbbfejlesztett szakpolitikák és a legkorszerûbb megoldások bevezetése révén hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez, ezzel elõsegítve a közlekedés karbonsemlegesítését.

A közös kihívás abban rejlik, hogy habár a kerékpározással kapcsolatos projektek megközelítõleg 0,6 milliárd euró európai uniós támogatásban részesültek 2007 és 2013 közötti idõszakban, a jó gyakorlatokat nem osztották meg, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek egyenlõtlenül oszlanak meg az érintett régiókban, ebbõl kifolyólag a szakpolitikai eszközök sem tudják ezeket figyelembe venni. Mivel az irányítóhatóságok, érintett szervezetek és projektgazdák nincsenek tisztában a bevált gyakorlatokkal, az ismeretek hiánya csökkenti a kerékpáros projektek iránti érdeklõdést, és kockáztatja, hogy a kerékpározásra elkülönített 166,1 millió eurót hatékonyan használják fel.

A projektpartnerek korábban is vettek részt a kerékpározás egyes altémáihoz kapcsolódóan – úgymint a regionális kerékpározás, kerékpáros turizmus, városi kerékpározás, intermodalitás, városi-vidéki kapcsolatok, valamint területi együttmûködés a kerékpározásban –, ezért úgy döntöttek, hogy az ezek során szerzett tudásukat, tapasztalataikat megosztják egymással a rendelkezésre álló források teljes és hatékony felhasználása érdekében.

A projekt keretében a partnerek elemzik a hat altémához kapcsolódó ismereteiket, és a leghasznosabb gyakorlatokat feltöltik a Interreg Europe szakpolitikai tanulási platformjára (Policy Learning Platform). A partnerek együttmûködnek a helyi érdekelt szereplõkkel a megszerzett tudás adaptálásában, a helyi akciótervek elkészítésében, növelve ezáltal a szakpolitikai eszközök eredményességét. Ezenfelül közösen elkészítik az Integrált Kerékpáros Tervezési Útmutatót, amelynek célja a kerékpáros projektek legjobb megoldásainak összegyûjtése és összefoglalása.

Az EU CYCLE projekt mind az irányító hatósági, mind pedig a potenciális kedvezményezetti oldal képességeit fejleszti a projektek kidolgozása és megvalósítása területén.

Weboldal: http://www.interregeurope.eu/eucycle/

 

Partnerség

Vezetõpartner:

Nyugat -Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (HU)

Projektpartnerek:

Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) | European Cyclists’ Federation asbl (BE)

Rajna-Waal Eurégió | Euregio Rhine-Waal (DE)

Bia³ystok Funkcionális Térség | Association of Bialystok Functional Area (PL)

Puglia régió | Puglia Region (IT)

 

Tények és információk

Keretprogram: INTERREG EUROPE

Projekt megvalósítási idõszaka:

1. szakasz: 2019. 08. 01 – 2022. 07. 31. (36 hónap)

2. szakasz: 2022. 08. 01 – 2023. 07. 31. (12 hónap)

A projekt teljes összköltségvetése: €1.060.181

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: €320.050 EUR

Az EU CYCLE projekt az INTERREG Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.