projektek

Educorb extended

Ez a projekt 2014.12.31 napján sikeresen lezárult.

A projekt leírása:

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmánya az európai mobilitás és szabad munkaerőáramlás keretfeltételeinek megteremtése. Bár a határ- és vámellenőrzés megszüntetésével, a munkaerőpiac megnyitásával lehetővé válik a lakó- és munkahely szabad megválasztása, az európai belső piacon a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok és a szabad kereskedelem ösztönzése, azonban a különböző anyanyelvű országok közötti, a nyelvi és interkulturális ismeretek hiányból származó „személyes határokat“ nem lehet rendeletekkel lebontani.

Az elmúlt években az Európai Bizottság többnyelvűségi honlapjára jó gyakorlatként kiválasztásra került EDUCORB projekt keretében, az ausztriai és magyarországi óvodák és iskolák közötti nyelvi és kulturális ismeretek közvetítése területén fontos eredményeket értünk el. Feladatunk most ezen sikeres alapokra építve, a nyelvtanulás folyamatosságának biztosítása, és egy megfelelő minőségi szint elérése a szomszédos ország nyelvének és kultúrájának a megismerésében.

A projektünk az idegen nyelvi ismeretek, illetve azok színvonalának javításával hozzájárul az „Európa 2020" intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája megvalósulásához. Az Európa 2020 stratégia ambiciózus célokat tűz ki az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében. Ez a növekedés a fiatalok nélkül nem valósítható meg. A színvonalas oktatás és képzés, a sikeres munkaerő-piaci integráció és a fiatalok fokozottabb mobilitása elengedhetetlen a fiatalokban rejlő potenciál felszabadításához és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

 

A projekt célja:

 • A magyar-osztrák határtérségben élő fiatalok felkészítése a közös munkaerőpiacra
 • A fiatalok versenyképességének növelése, a szakmai mobilitás támogatása
 • Az olyan személyes kompetenciák, mint az interkulturális kommunikációs képesség és a más kultúrákkal szembeni nyitottság támogatása
 • A fiatalok európai szemléletének kialakítása, fejlesztése
 • A szomszédos nyelvek elsajátításának támogatása a határrégióban, a többnyelvűség támogatása
 • A nyelvtanítás folyamatosságának támogatása az óvodától az általános iskola 8. osztályáig
 • Az osztrák és magyar oktatási közintézmények közötti fenntartható együttműködések támogatása
 • Tudatformálás a határrégióban


A projekt célcsoportjai:

 • Óvodás korú gyermekek, óvodapedagógusok
 • Általános- és középiskolás diákok, nyelvtanárok
 • Első alapképzésben részt vevő industrievierteli fiatalok, a határtérségben található kis- és középvállalkozások
 • Felnőttképző intézetek

 

Partnerek:

 1. Regionalverband Industrieviertel - Projektmanagement (Ausztria)
 2. Nyugat - Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 3. Keszthelyi Akadémia Alapítvány
 4. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
 5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kindergärten (Ausztria)

 

Educatoinal Cooperation in the Border Region – extended

Támogató program: Határon Átnyúló Együttműködés, Ausztria – Magyarország, 2007 - 2013

Projekt összköltségvetése: 405.033, 91 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 56.344 EUR

Önerő: 5 %

Projekt idõtartama: 2012.09.01. - 2014.12.31.