projektek

CycleRight

Összefoglaló

Az elmúlt években a kerékpározás mint közlekedési mód jelentőset lépett előre az Európai Unió országaiban. Ez számos tényező kölcsönhatásának tudható be, de annyi biztos, hogy a COVID-19 kapcsán hozott korlátozások következtében megjelenő magatartásváltozás, valamint a 2014–2020-as időszakban a Kohéziós Alap által a kerékpározás fejlesztésére fordított mintegy 2,3 milliárd euró hozzájárult ehhez a jelenséghez. Mindeközben a közlekedési eredetű szén-dioxid-kibocsátás negyedét még mindig a városi közlekedés okozza, továbbá a közúti balesetek 69%-a is a városokban történik, ami hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a lakosok számára további jól fejlett és megfelelően összekapcsolt kerékpáros infrastruktúrát biztosítsunk, így biztonságos közlekedési alternatívákat kínáljunk.

Az éghajlatváltozás közvetlen hatásai további kihívásokat jelentenek. Néhány év alatt kulcsfontosságú kérdéssé vált, hogy miként lehet a kerékpáros fejlesztéseket integrálni a városi kék és zöld infrastruktúrába, és hogyan lehet a városi hőszigethatásokat mérsékelni e fejlesztések megvalósítása során.

Továbbá az elérhetőséggel, hozzáférhetőséggel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a becslések szerint több mint százmillió különböző szintű fogyatékossággal élő ember él az EU-ban, ami felveti a kérdést: hogyan tud a kerékpáros közlekedéstervezés reagálni az ő és más kiszolgáltatottabb társadalmi csoportok, köztük a gyermekek, idősek vagy éppen a nők igényeire?

A fentiek fényében városok és regionális szereplők sokszínű partnersége összefogott a CycleRight projektben, hogy a fenntartható városi mobilitást célzó szakpolitikai eszközöket fejlessze a szén-dioxid-kibocsátásmentes gazdaság érdekében, megosztva az éghajlatváltozásnak ellenálló, hozzáférhető és biztonságos kerékpáros infrastruktúrával kapcsolatos bevált gyakorlatokat és ismereteket, és beépítve ezen tanulságokat a szervezeti működésükbe. Ez a tudás elérhető lesz az Interreg Europe szakpolitikai tanulási platformján, továbbá az Európai Kerékpárosok Szövetsége (ECF) által készített, „Az éghajlatváltozással szemben ellenálló és befogadó kerékpáros tervezési útmutatóba” is beépül.

A régiók közötti tanulási tevékenységek lehetővé teszik számunkra, hogy hozzájáruljunk a Kohéziós Politika 2021–2027-es időszakra tervezett 3,2 milliárd eurós forrásának hatékonyabb felhasználásához, nem is beszélve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) által biztosított további lehetőségekről.

Weboldal: https://www.interregeurope.eu/cycleright

Partnerség

Vezetőpartner:

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (HU)

Projektpartnerek:

Alapadatok

Keretprogram: INTERREG EUROPE

Projekt megvalósítási időszaka:

  • Fő megvalósítási időszak: 2024. 04. 01. – 2027. 03. 31. (36 hónap)
  • Utánkövetési szakasz: 2027. 04. 01. – 2028. 03. 31. (12 hónap)
  • Projektzáró időszak: 2028. 04. 01. – 2028. 06. 30. (3 hónap)

A projekt teljes összköltségvetése: €1,843,870

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: €243,700 EUR

A CycleRight projekt az INTERREG Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

CycleRight project logo