projektek

border(hi)stories

Ez a projekt 2022.12.31 napján sikeresen lezárult.

Az osztrák-magyar határtérségben élők regionális és nemzeti identitása a XX. század folyamán gyakran a kölcsönös kirekesztettség és szembenállás mentén formálódott. Az ebből fakadó konfliktusokra és gyakran traumatikus eseményekre való emlékezés szimbolikus emlékhelyekben testesül meg.  A XX. század folyamán többször is éppen itt íródott a világtörténelem, mint az andaui hídnál, az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc idején, vagy 1989-ben a Vasfüggöny lebontásakor.

A border(hi)stories projekt átfogó célja, az előző évszázad történelmi tényeire vonatkozó ismeretek bővítése a határtérségben, valamint a tudást közvetítő szervezetek közötti együttműködés megalapozása, intenziválása és hosszú távú biztosítása. A projekt keretében felvételre kerül az emlékhelyek digitális leltára, amelyből minden dokumentum, a teljes szakirodalom és képanyag nyilvánosan elérhető és letölthető lesz, továbbá elkészül egy közel 60 emlékhelyet tartalmazó interaktív térkép a határ mindkét oldalán, alapvető információkkal németül, magyarul és angolul, továbblinkelési lehetőségekkel a digitális leltárhoz. A projekt keretében egy közös vándorkiállítás is kialakításra kerül, mely a határtérség különböző helyszínein kerül bemutatásra, a történettudmány közreműködő szakértőinek részvételével megvalósuló ún. dialógus-rendezvényekkel egybekötve. Kiállítás nyílik Mosonmagyaróváron, ill. egy helyi kiállítási- és tudásátadási koncepció kerül kialakításra Kőszegen.

A határtérség iskolái részére oktatási segédanyag, valamint múzeumpedagógiai kínálat kerül kialakításra, továbbá iskolai projektek kerülnek megvalósításra a határtérség iskoláinak bevonásával.  A projekt a stratégiai, illetve együttműködő partnerként részt vevő történészek, pedagógusok, népművelők bevonásával, az ő határon átnyúló együttműködésük mellett valósul meg.

 

Partnerség

Vezető partner:

IZ - Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung

Partnerek:

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Land Burgenland

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Stratégiai Partnerek:

Bildungsdirektion für Wien

Bildungsdirektion für Burgenland

Soproni Tankerületi Központ

Győri Tankerületi Központ

Sárvári Tankerületi Központ

Szombathelyi Tankerületi Központ

Verein Gedenkinitiative RE.F.U.G.I.U.S.

Burgenländische Volkshochschulen

Burgenländische Forschungsgesellschaft

 

Tények és adatok

Keretprogram:                                                                 INTERREG V-A Ausztria-Magyarország

Vezető Partner:                                                               IZ - Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung

Időtartam:                                                                        2020.01.01. - 2022.06.30.

ERFA támogatás:                                                             960.723,49 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése:           190.220 EUR

Ajánlati felhívás 1.