projektek

BIG AT-HU

A nyelvi, a társadalmi és az interkulturális ismeretek a pozitív fejlődés alapvető tényezői a határ menti régiókban, melyek a jövendő határon átnyúló együttműködések alapját képezik. Az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió és gazdasági indokok is e készségek korai fejlesztése mellett szólnak. Továbbá a korai nyelvtanulás gazdagítja az egyén személyiségét és későbbi karrierjében versenyképessége fontos alapját képezi. A projekt ezért az óvodás és az iskoláskorúak fent említett legfontosabb kompetenciáinak fejlesztését helyezi előtérbe, melyhez a partnerek határon átnyúló együttműködésben új, innovatív módszereket dolgoznak ki. A projekt innovatív részét jelenti a szisztematikus megközelítés (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás / pedagógiai képzés) és a projektterületen a folyamatos nyelvfejlesztés minőségének javítása.


Fő kimenetek:

 • Új módszertani-didaktikai anyagok átfogó csomagjának kidolgozása a szomszédos nyelvek / többnyelvűség az óvoda-iskola átmenet időszakában történő képzéséhez.
 • Elektronikus tudásplatform létrehozása az új innovációs módszerek és anyagok fenntartható használatához és a hálózatépítéshez, a pedagógusok aktuális tudományos ismeretek szerinti képzésének megvalósítása.

Módszer:

 • Megfelelő képzés, határon átnyúló továbbképzési lehetőségek, hálózatépítés a pedagógusok számára, szakmai gyakorlat hallgatók számára
 • Fenntartó és képzési intézmények integrált hálózatának kiépítése, melyek az eredmények fenntartható biztosításáért felelnek
 • Határon átnyúló tevékenységek oktatási intézmények között óvodások és diákok számára
 • A szülők, akik a közös képzési környezet egy részét alkotják, tudatos bevonása és tájékoztatása a többnyelvű oktatás előnyeiről

Partnerség

Vezető partner:

 1. Alsó-ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztály (AT)

Partnerek:

 1. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)
 2. Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (HU)
 3. Bécsi Városi Iskolai Tanács - Európa Iroda (AT)
 4. Wiener Kinderfreunde (AT)
 5. Burgenland Tartomány (AT)

Stratégiai Partnerek:

 1. Alsó-ausztriai Tartományi Akadémia (AT)
 2. Alsó-ausztriai Tartományi Iskolai Tanács (AT)
 3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (HU)

 

Tények és adatok

Keretprogram: Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttmûködési Program

Vezető Partner: Alsó-ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztály (AT)

Időtartam:  2016. 01. 01. - 2019. 10. 31.

ERFA támogatás: 2 462 732,05 EUR

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 340 376,00 EUR

Letölthető anyagok:

- Multimediális prezentáció

- BIG-Tippek kiadvány

- Oktatási segédanyag német nyelvi foglalkozásokhoz - Tavasz

- Oktatási segédanyag német nyelvi foglalkozásokhoz - Nyár

- Oktatási segédanyag német nyelvi foglalkozásokhoz - Ősz

- Oktatási segédanyag német nyelvi foglalkozásokhoz - Tél

- Módszertani Útmutató - Soproni Egyetem