projektek

ARCHEODANUBE

A projekt sikeresen lezárult.

A DUNA régió városainak kulturális öröksége sokszínű és gazdag képet mutat, azonban nehézségekkel is meg kell küzdenie a térségnek (részben a közös szakpolitikák, a hozzáértés vagy az erőforrások hiánya miatt). Valamennyi partnertérség hasonló kihívásokkal néz szembe:

 • Hogyan lehet a régészeti örökséget beilleszteni és bemutatni a jelenkor társadalmi környezetében?
 • Hogyan lehet mindezt a hatályos városi fejlesztési koncepciók és szabályozási tervek részévé tenni?
 • Hogyan lehet a megőrzött és fennmaradt régészeti értékeket, maradványokat bemutatni városi környezetben (például: aktív- és tömegközlekedés integrációja),
 • Hogyan lehet biztosítani a fenntartható fejlődést, pénzügyi, környezeti és örökségvédelmi szempontból egyidejűleg?
 • Hogyan lehet elérni pozitív gazdasági-társadalmi hatást a helyi szinten túl - pl. a térségi kulturális turizmus fejlesztésével?

A projekt fejleszti és intenzívebbé teszi a Duna Transznacionális Program érintett szereplői közötti együttműködést a kulturális örökség megőrzése, támogatása és érvényesítése érdekében a régészeti parkokon, mint a városokban működő régészeti turisztikai helyszíneken keresztül. A projekt megágyaz későbbi konkrét terveknek, képzéseknek, a megőrzéshez és bemutatáshoz szükséges eszközöknek, kisebb akciótervek végrehajtásának, az örökségvédelmi helyszínek hatékonyabb bemutatásának, és új turisztikai kezdeményezéseknek.

A partnerség célja rámutatni arra, hogy a régészeti parkok működése olyan eszköz lehet, amellyel a helyi közösségek, települések képesek lesznek jobban kezelni és megóvni örökségüket.

Annak érdekében, hogy örökségünket megőrizzük, és elérhetővé tegyük a jelen és a jövő generációi számára, feltétlenül szükséges kidolgozni és továbbfejleszteni egy integrált tervezési koncepciót. A projekt a régészeti parkok megismertetésével teremti meg a régészeti örökség / a városfejlesztés és a kulturális turizmus közötti kapcsolatot.

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Weboldal: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/archeodanube

Facebook: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

 

Partnerség

Vezető partner

 1. City Municipality Ptuj (szlovén) - http://www.ptuj.si/

Projekt partnerek

 1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (szlovén) - https://www.zvkds.si/sl

 2. Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (magyar)

 3. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (magyar)    https://westpannon.hu/

 4. Academia Romana Filiala Cluj, Institutul de Arheologie si Istoria Artei (román)

 5. Muzeul National al Unirii Alba Iulia (román) - https://mnuai.ro/

 6. Grad Vodnjan – Dignano (horvát) - https://www.vodnjan.hr/

 7. Kultur und Arbeit e.V. (német) - http://kultur-und-arbeit.de/

 8. Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации (bolgár) - https://batti.eu/home-bg/

 9. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (cseh) - https://www.rra-pk.cz/

 10. OIKOPLUS KG (osztrák) - https://www.oikoplus.com/

 11. Регионален исторически музей – Русе (bolgár) - https://www.museumruse.com/

 12. Općina Centar Sarajevo (bosnyák) - http://www.centar.ba/

 13. Muzej Srema (szerb) - https://muzejsrema.com/

Tények és adatok

A projekt rövidítése: ArcheoDanube

A projekt címe: A helyi fenntartható fejlődés egyik eszköze a régészeti parkok városi környezetben való bemutatása

Program: Interreg Danube

Projekt időtartama: 07/2020 -­ 12/2022

A projekt teljes összköltségvetése: 2 021 215 EUR

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 157 030 EUR

WPT3 Ajánlatkérő