hírek

Az Interreg CENTRAL EUROPE program RURES projekt keretében megtartott első LSG (Local Support Group) találkozó

A RURES projekt elsõ (Local Support Group meeting) mûhelymunkájára került sor 2017. december 19-én Lentiben. Ahol bemutatásra került a projekt és annak fõbb elemei.

Zala megyei Önkormányzat rendezésében megvalósult az elsõ Local Support Group meeting a RURES projekten belül. Szabó Károly a Zala Megyei Önkormányzat részérõl köszöntötte a résztvevõket, majd felkérte Horváth László polgármester urat, hogy mondja el köszöntõjét.

Polgármester úr kihangsúlyozta, hogy számos beruházás valósult meg ez idáig energiahatékonyság javítása céljából a településen belül, mely többek között középületek energiafelhasználásának csökkentését célozta meg. Kiemelte, hogy a település zöldvárosnak tekinthetõ a termálfürdõnek és a település környezetének köszönhetõen. Ezek mellett megemlített néhány jövõbeni projektet, melyek az energiahatékonyságot, mint célt hivatott alkalmazni. Jelen projektrõl pedig elmondta, hogy a város számára több pozitív hatással is jár, melyek tovább növelik az itt élõk körében a megújuló energiaforrások használatára történõ áttérést és annak szorgalmazását.

A Horvát László polgármester úr köszöntõjét követõen Szabó Károly ismertette a projektet és annak fõbb elemeit, melyek közül kihangsúlyozta, hogy az egyes tanulmányok megírásán kívül egy energiahatékonysági park kialakítása is a projekt részét képezi, mely megvalósulási helyszíne Lentiszombathely. Emellett a projekt jövõbeni hasznát is bemutatta, mely csak egy kezdõ lépése a további energiahatékonysági projekteknek a térségben.

Ezt követõen Kókai Miklós vette át a szót aki a Magyarországon megtalálható jó gyakorlatokat mutatta be az energiahatékonyság területén belül. Különbözõ finanszírozási formák bemutatásával , mely részét az önerõ, banki hitel, illetve a hazai és EU-s támogatások képezik.

Az megújuló energia és az energiahatékonyság támogatásitöbb operatív program részét képezi, mint támogatni kívánt tevékenységek, megjelenik a GINOP-ban, a TOP-ban, a KEHOP-ban és a VEKOP-ban is. A bemutatott jó gyakorlatok közül kiemelt hangsúlyt kapott az Otthon Melege Program.

A nap utolsó elõadója Dr. Németh Kornél a Pannon Egyetem egyetemi docense, aki a megújuló energiaforrások használatát mutatta be világviszonylatban és hazai szintû elõrehaladását. Elmondta, hogy a megújuló energiaforrások piacának legnagyobb nyertese maga a fogyasztó. A megújuló energiaforrások közül a legjelentõsebb a nap- és szélenergia. A szélenergia ipari fejlõdése mind a mai napig töretlen. A másik jelentõs megújuló energia pedig a napenergia, melynek forradalma van hazánkban. Számos helyen létesül kisebb-nagyobb naperõmû. A két legfontosabb energiahordozón kívül bemutatásra került a biomassza, a geotermikus energia és a vízenergia hasznosítása és azok fõbb jellemzõi.

Az elõadásokat mûhelymegbeszélés követett, melyen a legfõbb téma a projekt során kialakítani kívánt online kalkulátor inputjainak megbeszélése volt, mely a következõ találkozón tovább folytatódik, amikor is a felelõs projektpartner több információt szolgáltat a fejlesztett kalkulátorról.

A megbeszélés ebéddel zárult, mely után a beruházás helyszínéül szolgáló Lentiszombathely városrészen megtalálható, volt iskolaépület meglátogatásával zárult a rendezvény.

fotógaléria

további hírek