hírek

BIG AT-HU: Szakmai tapasztalatszerzés Svájcban az óvoda-iskola átmenet időszakában történő nyelvi kompetenciák fejlesztése terén

A BIG AT-HU projekt partnereinek képviselői 2017. október 16 és 20. között szakmai tanulmányúton vettek részt Svájcban, melynek témája az óvoda és az alsó tagozat közti átmenetben a nyelvi kompetenciák többnyelvű környezetben történő fejlesztésének tanulmányozása volt.

 

A tanulmányút osztrák és magyar résztvevõi Gabriella Wettstein, a Fachhochschule Nordwestschweiz Pedagógiai Kar nyugalmazott oktatójának vezetésével ellátogattak Laufenburgba, ahol betekintést nyerhettek az „ABC-Iskola” alsó tagozatos osztályainak tevékenységébe. Az iskola munkájának középpontjában néhány éve a vegyes korcsoportú osztályokban történõ oktatás áll, amelyben a tanulók korosztálytól függetlenül közösen, de differenciáltan tanulhatnak egyéni fejlettségi szintjük szerint.

A látogatás szakmai programjának összeállításában jelentõs segítséget nyújtó Prof. Dr. Elke Hildebrandt, az „Óvodapedagógus és alsó tagozatos tanítóképzés Intézetének” igazgatója részletes elõadás formájában mutatta be a résztvevõknek a svájci oktatási rendszert és a BA szintû óvodapedagógus és alsó tagozatos tanítóképzést. Ez utóbbi Svájcban közös képzés keretében valósul meg, vagyis az ilyen képzésben oklevelet szerzõk mind óvodában, mind pedig alsó tagozatban elhelyezkedhetnek.

A résztvevõk megismerkedhettek a „Játékmûhely” munkájával, ahol Dr. Kathleen Panitz a hallgatókkal kiscsoportos munkában dolgozta, ill. dolgoztatta fel elõzetesen kiadott szakirodalmi olvasmány alapján a játék jelentõségét az óvodai és alsó tagozatos nevelésben. Az óra mottóját a „Ludo ergo sum” („Játszom, tehát vagyok”) mondás volt – felhívva a figyelmet a játék (élethosszig tartó) jelentõségére.

 A résztvevõk a fõiskola másik telephelyén, Solothurnban Christiane Lubos, a Pedagógiai Kar interkulturális oktatásért felelõs oktatója szervezésében különleges interkulturális találkozásban vehettek részt. A beszélgetésen részt vett egy eritreai migráns édesanya ikergyermekeivel, és egy olasz származású édesapa, aki az 1960-as években gyermekként költözött szüleivel Svájcba. Mindketten beszámoltak azokról a nehézségekrõl, amelyek egy család másik országba történõ kivándorlásával járnak és azt követõen is megmaradnak. A saját élettörténetek bemutatása után a tanulmányút résztvevõivel együtt élénk beszélgetésre, eszmecserére került sor. A beszélgetés során megerõsítést kapott az a tény, hogy kivándorláskor az elsõ generáció kettõs létben él az új hazában és õ sajátítja el legkevésbé a fogadó ország nyelvét, a második generáció pedig már ettõl az erõs kötõdéstõl elszakadva, jó szinten képes a fogadó ország nyelvének elsajátítására, és minden bizonnyal nem akar visszatérni régi hazájába, míg a harmadik generáció már mindenekelõtt ahhoz az országhoz kötõdik, ahol született.

A svájci tanulmányút utolsó napján a német nyelvû Svájc legnagyobb iskolafejlesztési projektjével ismerkedhettek meg a résztvevõk. A projekt 2003 óta zajlik és kilenc kanton vett részt a kísérletben.  A tanulmányút résztvevõinek személyes találkozásban lehetett része két pedagógussal, akik az ún. „Basisstufe” projektben 4-8 éves gyermekeket nevelhettek, taníthattak együtt (egyikük tanító, másikuk óvodapedagógus). A tanítók ebben a formában nagyon sokat tanulhatnak az óvodapedagógusoktól, a gyermekeknek pedig sokkal kevesebb stresszel jár az átmenet az óvodából az iskolába.

Az út megszervezéséért köszönet illeti Prof. Dr. Elke Hildebrandtot, aki a svájci programokat a résztvevõ partnerek számára szabadidejét nem sajnálva azokat megszervezte, továbbá Babai Zsófiát, aki a projektpartner Soproni Egyetem képviseletében a projekt részérõl végezte az elõkészítõ szervezési munkákat.

A tanulmányút az „Oktatási együttmûködések az AT-HU határ régióban – BIG AT-HU” elnevezésû projekt keretein belül az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttmûködési Program támogatásával valósult meg.

fotógaléria

további hírek