hírek

BIG AT-HU: Határon átnyúló szakmai tapasztalatcsere Győrben a német nemzetiségi óvodai és iskolai képzés előnyeiről

2018. március 13-án Alsó-Ausztria, Burgenland és Bécs térségéből intézményvezetők valamint óvoda- és iskolapedagógusok érkeztek Győrbe, hogy részt vegyenek a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő határon átnyúló szakmai tapasztalatcserével egybekötött hospitálási alkalmon.

 

A rendezvényre az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttmûködési Program támogatásával megvalósuló „Oktatási együttmûködések az AT-HU határ régióban – BIG AT-HU” elnevezésû projekt keretében került sor, melynek témájául a „Személyiség sokoldalú fejlesztése a német nemzetiségi nevelési program révén az óvodai és iskolai képzésben” szolgált.

A program a Gyõri Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda bemutatásával és megtekintésével kezdõdött, mely során a résztvevõk bepillantást nyerhettek a német nemzetiségi csoportok kétnyelvû óvodai foglalkozásaiba, melyekben az óvodai nevelõmunka a saját készítésû "Játszunk - Wir Spielen" címû program alapján folyik, valamint az "Egy nyelv - Egy személy" nemzetiségi adaptációra épül. A német nemzetiségi program célja a játékos nyelvelsajátítás, a nemzetiségi kultúra ápolása, a német szokásrendszerek és népi hagyományok átörökítése, melyek során a versek, mesék, dramatikus és énekes játékok, rajzolás és kézimunka felhasználása nyújt segítséget mindkét nyelven.

Ezt követõen a résztvevõk a Gyõri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola bemutatását kísérhették figyelemmel, valamint két németórát tekinthettek meg, elõször a 2. osztályban, majd a 4. osztályban. Mindkét osztályban német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, csoportbontásban, heti 6 órában, mely során az 1. osztálytól kezdõdõen sokoldalúan foglalkoznak a német nyelvvel, hangsúlyt fektetve a hagyományõrzésre és a hon- és népismeretre valamint a tehetségfejlesztésre (pl. német színjátszó szakkör, nemzetiségi tánc). Ezáltal ez a képzési forma a tanulók kommunikatív és szociális kompetenciáinak valamint a személyiségüknek a komplex fejlesztését szolgálja az adott életkori sajátosságoknak megfelelõen.  

A gyakorlati szempontból tartalmas délelõtti programot szakmai tapasztalatok, felmerülõ kérdések és észrevételek megvitatása zárta.

A BIG AT-HU projekt az egyes projektrégiókban (Nyugat-Dunántúl, Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland) lehetõséget kínál szakmai tanulmányúton, ún. hospitáláson történõ részvételre pedagógusoknak (nyelvtanároknak, kétnyelvû pedagógusoknak, a pilot intézmények képviselõinek, stb.), hogy megismerkedjenek az új módszerek gyakorlati alkalmazásával a szomszédos nyelvek ismeretének és többnyelvûség elõsegítésének érdekében. E rendezvény a harmadik ilyen hospitálási alkalom a BIG AT-HU projekt keretében, melyen közel 20 osztrák pedagógus vett részt. 

fotógaléria

további hírek