hírek

LENA Partnertalálkozó Szombathelyen

2017. június 27. és 29. között, Szombathelyen került megrendezésre a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló LENA projekt második, hivatalos partnertalálkozója.

 

A nyitóvacsorát követõ napon az elsõ elõadás keretében az elmúlt hónapok során kidolgozott Kommunikációs Terv került bemutatásra. A prezentáció elsõsorban a különbözõ célcsoportok elérési módjaira fókuszált, mivel a LENA projekt a lakosságtól egészen a politikai döntéshozás szintjéig kívánja bemutatni a Natura 2000 területekben rejlõ hasznosítási lehetõségeket.

Ezt követõen a természeti örökségünk népszerûsítését célzó eszköztár fejlesztési folyamatának bemutatására került sor, melyet részletes szakmai vita követett a kidolgozandó iránymutatások tematikai hangsúlyait illetõen.

Az ebédszünet után az E-bike (elektromos kerékpár) technológiai hátterének ismertetése, valamint az ezekhez kapcsolódó töltõállomások potenciális telepítési pontjainak meghatározása következett, továbbá bemutatásra került a természetmegõrzés és hasznosítás szakpolitikai elemzésének jelenlegi állapota is.

A nap zárásaként a projekt megálmodója, Christian Baumgartner közös, interaktív munka keretében igyekezett összegyûjteni a partnerek ötleteit az e-managerek képzési tantervéhez kapcsolódóan.

Az találkozó zárónapján lezajlott a projekt Irányító Bizottságának második ülése, ahol egyeztetésre kerültek a kisebb pénzügyi és szakmai módosítások.

Ezt követõen a hamarosan benyújtandó elõrehaladási jelentés elkészítésének lépéseirõl, az ahhoz szükséges dokumentumokról, valamint az eMS monitoring rendszer használatáról tartott elõadást a projektet vezetõ partner, a WWF Bulgária két munkatársa, majd a helyi pilot tevékenységekhez kapcsolódó feladatok kerültek egyeztetésre (vadon termõ növények gyûjtése, halászat, fenntartható mezõgazdálkodás).

A partnertalálkozó zárásaként az Oszkói Hegypásztor Pincéket látogatták meg a résztvevõk, hogy megismerhessék a térséget, valamint a vidéki turizmusfejlõdésben rejlõ lehetõségeket, jó gyakorlatokat.

 

fotógaléria

további hírek