hírek

CONNREG AT-HU projekt Szakmai Konferencia

Kiemelt érdeklődés övezte az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló CONNREG AT-HU projekt 2017. április 28-i, - az impozáns kőszegi Jurisics várban megrendezésre kerülő - szakmai konferenciáját, amely a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.-nek, mint Vezető partnernek szervezésében, a burgenlandi, és alsó-ausztriai projektpartnerek közreműködésével került megrendezésre, hozzávetőleg 90 magyar és osztrák résztvevővel.

A rendezvényt több magas rangú díszvendég is megtisztelte jelenlétével. Huber László, Kõszeg város polgármestere, mint házigazda, nyitóbeszédével üdvözölte a jelenlévõket. V. Németh Zsolt, a  Földmûvelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkára, majd Révész Máriusz, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelõs kormánybiztosa is köszöntötték az egybegyûlteket, és hangsúlyozták a téma fontosságát. A rendezvényt beleillesztettük a Kõszegen az Írottkõ Natúrpark 20. születésnapja alkalmából megtartott rendezvénysorozatba.

Ezután érdekes elõadásokat hallgathattak a jelenlévõk. Elsõként Pádárné dr. Török Éva, a Földmûvelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fõosztály, Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztályának vezetõje a magyar Nemzeti Tájstratégia elõzményeirõl, kereteirõl, idõtávjairól, illetve az abban meghatározott jövõképrõl beszélt.

Franz Handler, a Verband der Naturparke Österreichs elnöke az osztrák natúrparkokat vette számba tartományok szerint, beszédes számokat, tényeket tárt a közönség elé a natúrparkok életére, mûködésére vonatkozóan mind kommunikációs, mind együttmûködési formák, mind foglalkoztatottsági aspektusok tekintetében.

Szilvácsku Zsolt, a Magyar Natúrpark Szövetség alelnöke a magyarországi natúrparkok jó gyakorlatait és együttmûködéseit vette górcsõ alá a ma létezõ kilenc magyar natúrpark szemszögébõl, azok tevékenységeirõl, fõbb tapasztalatairól, különlegességeikrõl, végül, de nem utolsósorban a tervezés fontosságáról.

Hans Peter Neun, a Tourismusverband Region Oberwart ügyvezetõje a Best Trails of Austria hálózat elõnyeit és a hálózati tagsághoz szükséges elvárásokat tárta a széles publikum elé, melyek marketing szempontból rendkívül fontosak.

Bakos György, az Írottkõ Natúrparkért Egyesület elnöke, az idén ünnepelt, 20 éves Írottkõ Natúrparkot mutatta be, mint jó példát a magyarországi natúrparkok között. Beszélt az elmúlt 20 év tapasztalatairól, a határon átnyúló együttmûködésrõl a Geschriebenstein Naturpark-kal, valamint részvételükrõl az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Programban lezajlott projektekben.

Básthy Béla, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke, német kollégáját helyettesítve még tágabb, európai szintû kitekintést adott a jelenlévõknek, ugyanis a Német Natúrparkok Szövetsége sokrétû nemzetközi natúrpark felmérését ismertette. A felmérés célja az európai helyzet megismerése és erre alapozva a különbözõ európai országokban mûködõ ernyõszervezetek közötti együttmûködés elõmozdítása.

Szabó Lajos, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetõ szakértõje a természeti erõforrásokról, mint az aktív turisztikai fejlesztések alapjairól beszélt, jó példák (kilátók, mászó utak, tanösvények) bemutatása által, illetve a nap folyamán több szempontból bemutatott natúrparkok turisztikai vonatkozásait feszegette.

Gerald Hartmann, a Karawanken Geopark ügyvezetõje büszkén mutatta be azt az utat, ahogyan az elmúlt években a Karawanken Geopark létrejött. Az együttmûködés példaértékû, jelenleg egy ARGE (Ausztriában létezõ, nemzetközi szinten is kezelhetõ szervezeti forma) formájában mûködõ szervezetben szlovén és osztrák kollégák együtt dolgoznak a geopark mûködésén és továbbfejlesztésén.  Kitûzött céljuk, hogy az együttmûködést a késõbbiekben egy szorosabb szervezeti formában, ETT-ként (Európai Területi Társulás) folytatva még jobb eredményeket érjenek el.

Thomas Böhm, az ARGE Naturparke Burgenland ügyvezetõje zárta a rendezvényt elõadásával, amelyben a korábban megvalósult, illetve a jelenleg futó nemzeti parkok és natúrparkok sikeres, határon átnyúló együttmûködéseit mutatta be a természet-és környezetvédelem területén, illetve azokat a tényezõket, amelyek a sikeres együttmûködésekhez elengedhetetlenek. Beszélt az együttmûködések fontosságáról és néhány tervezett projektrõl az Interreg AT-HU programban.

fotógaléria

további hírek