hírek

CONNREG AT-HU projekt második Képzési Akadémia

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy újra kiemelt érdeklődés övezte az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló CONNREG AT-HU projekt Képzési Akadémiájának 2017. április 6-i második képzési alkalmát Sopronban, amely a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.-nek, mint Vezető partnernek szervezésében, a burgenlandi, és alsó-ausztriai projektpartnerek közreműködésével került megrendezésre, több mint 30 magyar és osztrák résztvevővel.

A délelõtti etap a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vízi diplomáciáért és Vízipari Exportért Felelõs Fõosztály szakértõje, Dr Oroszi Viktor elõadásával kezdõdött, aki a Duna Régió Stratégia Duna Transznacionális Program, valamint a határon átnyúló együttmûködések és a hazai operatív programok kereteibe történõ beágyazódásáról tartott elõadást.

A soron utána következõ Hegyesi Béla (Nemzetgazdasági Minisztérium-Területfejlesztési Tervezési Fõosztály, CENTRAL EUROPE, DUNA és Interreg Europe Kapcsolattartó) logikailag tovább lépve a Duna Operatív Program rejtelmeibe avatta be a közönséget.

Ezután – mintegy elõbbi két elõadás „gyakorlati vetületét” bemutatva - a Duna Operatív Program keretében megvalósuló Transdanube, illetve követõ projektje, a Transdanube Pearls c. projekteket mutatták be Bejczy Delinke és Deák Máté (Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.), konkrét példákon át szemléltetve, hogy egy transznacionális projekt tevékenységeibõl miként profitálhat akár egy bilateriális határtérség is.

További határon átnyúló együttmûködési lehetõségeket mutatott fel a „Nemzetközi LEADER” elõadás is, melynek jogosultsági feltételeirõl, kiválasztási kritériumairól, folyamatban lévõ projektjeirõl - osztrák szemszögbõl - DI Wolfgang Jakubec (Agrar Markt Austria) tájékoztatta a résztvevõket.

Végül, de nem utolsó sorban - jó példák által - a LEADER nemzetközi együttmûködés magyar oldalról is bemutatásra került; valamint a résztvevõ osztrák és magyar szakemberek is bemutathatták folyamatban lévõ vagy tervezett határon átnyúló projektjeiket.

fotógaléria

további hírek