hírek

BIG AT-HU: Határon átnyúló tudástranszfer és hálózatépítés lehetősége

2017. április 4-én került megrendezésre Kópházán az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban - BIG AT-HU" elnevezésű projekt első Határon átnyúló szemináriumára pedagógusok részére és Igazgatási szervek határon átnyúló találkozójára a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.,mint magyar projektpartner szervezésében.

A résztvevõk között üdvözölhettünk valamennyi projektrégióból (Nyugat-Dunántúl, Alsó-Ausztria, Bécs, Burgenland) iskolák és óvodák regionális képviseleteit – közigazgatási, valamint iskolai- és óvodai felügyeleti szervek képviselõit, óvodavezetõket, iskolaigazgatókat, pedagógusokat –, óvodai és iskolai pedagógiai képzõ intézmények képviselõit, egyetemi hallgatókat.

A rendezvényt a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda gyermekeinek fellépése nyitotta meg, mely intézményeket a nap folyamán meg is tekintettek a résztvevõk. A mûsort követõen Grubits Ferenc Kópháza község polgármesterének köszöntõje üdvözölte a közel 140 résztvevõt, majd külön szekciókban folytatódott tovább a rendezvény.

A határon átnyúló szeminárium célja az volt, hogy a projekttémákhoz kapcsolódó strukturált tapasztalatcsere keretében hozzájáruljon az óvodai és iskolai pedagógusok határon átnyúló tudástranszferének és hálózatba kapcsolódásának megvalósulásához, melynek érdekében módszertani és gyakorlati workshopokra került sor az óvodai és iskolai nyelvfejlesztés témakörében. Az elsõ interaktív workshopot Katharina Dowas vezette, az alsóõri UMIZ – Magyar Média és Információs Központ képviseletében, mely során háromnyelvû (magyar-német-horvát) gyermekkönyvek kerültek magyar-német nyelven feldolgozásra a résztvevõk aktív bevonásával a mesélés, éneklés és szemléltetés lehetõségeinek megragadásával. Ezt követõen a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar képviseletében Babai Zsófia és 1. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus hallgató tanítványai mutatták be, hogy miként zajlik a gyakorlatban az óvodáskorú gyermekek szociális és érzelmi kompetenciáinak fejlesztése, mint a sikeres nyelvfejlesztés alapfeltétele, melyhez Manuela Eitler Sedlak Flo W. voll im Flow címû mesekönyvének egyes fejezeteit használták fel nyelvfejlesztés céljából. A délutáni blokk az iskolai nyelvfejlesztés témakörével folytatódott hangsúlyozva az óvoda-iskola átmenet jelentõségét, mely során többnyelvû tananyagok kerültek bemutatásra Gisela Kramer és Iris Zsótér elõadásában, akik a tananyagokat írták és összeállították. Ezek az oktatási segédeszközök a német-magyar kétnyelvû képzésben segítik a játékos tanulás folyamatát az érzékterületek bevonásával dalok, versek, játékok, mesék és különféle feladatok révén.

Az Igazgatási szervek határon átnyúló találkozójának célja az volt, hogy erõsítse a szomszédos régiók rendszereinek megismerése valamint a tudás- és tapasztalatcsere által a közigazgatási szinten történõ szerepvállalást azért, hogy a projekt eredményeinek a képzési rendszerekbe való beültetése biztosítva legyen. Ennek érdekében a találkozón elsõként az óvodai és iskolai nyelvfejlesztés intézményi kereteinek bemutatására került sor a projektrégiók képviselõi által, majd a tanácskozás végére a résztvevõk megfogalmazták a projekttel szembeni elvárásaikat valamint, hogy milyen perspektívákat látnak a projektben. Megfogalmazták továbbá, hogy a rendezvényen elhangzottak alapján a BIG AT-HU projekt egészét tekintve – intézményi és tartományi szinten – mi az a kulcstevékenység, melynek megvalósulása a legtöbb hozzáadott értékkel bír számukra, illetve amely leginkább képes elõsegíteni a helyben felmerülõ kihívások kezelését.

fotógaléria

további hírek