hírek

ConnReg AT-HU: gördülő Képzési Akadémia: jó példák egészségügyi és szociális területeken

2017. november 29-én ConnReg AT-HU projektünk keretében megvalósított, sorban a negyedik Képzési Akadémiánk, szintén rendhagyó módon került megrendezésre, ugyanis nem egy helyen történt a képzés, hanem buszkerekeken gördültünk Észak-Burgenland irányába, majd vissza Sopronba, és testközelből néztünk meg néhány nagyon érdekes, jó példaként felvonultatott, szívmelengető, idősek ellátásával foglalkozó intézményt. Ez alkalommal is szervezetünk, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre a buszos rendezvény, amely szakmai tartalmának fő vázát az osztrák partnerség (Regionalmanagement Burgenland GmbH, valamint NÖ. Regional.GmbH) biztosította. Nagy örömünkre szolgált, hogy majd harmincan vettek részt magyar és osztrák oldalról a mobil képzésen.

A demográfiai változások nagyban befolyásolják a települések életét. Minél idõsebbek az emberek, annál több kérdés merül fel egészségügyi és szociális területen, amelyek megoldására gördülõ Képzési Akadémiánk ez alkalommal innovatív példákat mutatott be.

Elsõ állomásunk a Grimmenstein nevû, mintegy 1500 lakost számláló kis község volt, amely a magyarországi Szepetnek testvérvárosa. A 2013-ban átadott Generációk Házában Engelbert Pichler Polgármester úr köszöntött bennünket, és mutatta be azt a példaértékû – idõseknek kedvezõ lakásbérleti lehetõséget, illetve számos tartalmas programot és szolgáltatást nyújtó - projektet, amely a mintegy 11 évvel ezelõtt konstatált elöregedési, elszigetelõdési folyamatra kívánt megfelelõen reagálni. A példaértékû – építési vállalkozó által bérbe adott és üzemeltetett - ház 27 lakása már a kivitelezés ideje alatt „megtelt”. Itt a Grimmenstein-bõl és a szomszéd településekrõl érkezõ bérlõk igazán jól - újra a közösség egy fontos láncszemének - érezhetik magukat.

Ezután átbuszoztunk Leobersdorf-ba, ahol DI Irmgard Greimel, a leobersdorfi Lakásügyi Hivatal vezetõje kalauzolt el bennünket elõször elméletben, majd a gyakorlatban is, a Leovital Házban. Ezt a házat a Grimmensteinivel ellentétben az önkormányzat építette és üzemelteti egyesületi formában, abból a szép, lojális gondolkodásból kiindulva, hogy a – fõként helyi - idõseknek ne kelljen minduntalan várni, hogy valaki a családból, vagy a szomszédságból rájuk nézzen otthonunkban. A széles palettájú programválasztékban nagy az önkéntesek szerepe, mely gyakorlat szintén jó példaként szolgálhat.

Következõ állomásunk a mintegy 2500 lakosú Schattendorf volt, ahol Thomas Hoffmann Alpolgármester Úr köszöntött bennünket. Elõadásában különbözõ innovatív megoldásokat vonultatott fel, amellyel a rászorulók életszínvonalát jelentõsen emelni képesek. Többek között ilyen a falu és környéke szolgálatában álló falu taxi szolgálat, valamint az az egyedülálló szociális szolgálat, amelynek keretében az idõs korosztálynak – akár a hirtelen rászorulóknak is – lehetõsége van saját házában megöregedni, akár 24 órás ápolás mellett. A tartomány jelentõs pénzügyi forrásokkal támogatja ezeket a kezdeményezéseket, így ezeket a szolgáltatásokat magas színvonalon, mégis moderált árakon tudják kínálni. Az Alpolgármester Úr hangsúlyozta, hogy ezeket a rendszereket kizárólag együttmûködések keretében tudják üzemeltetni a kis települések, így minden ilyen típusú fejlesztésüket más településekkel közösen valósítják meg.

Az osztrák oldali látogatások után visszatértünk hazánkba, ahol a soproni Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthonban láttak vendégül bennünket. Kunstár Ágnes Intézményvezetõ Asszony a Szeretetotthon adottságairól, felépítésérõl, törekvéseirõl, valamint kihívásairól beszélt nekünk. Az 50 férõhelyes otthon alapítója és fenntartója a Soproni Evangélikus Egyházközség. Az osztrák példákkal ellentétben itt az ápolás is a feladatok közé tartozik, így némileg más berendezkedés szükséges. Mint azt Lázárné Tóth Szilvia lelkésznõtõl megtudtuk a meglévõ kihívások, nehézségek ellenére az intézmény nagy ereje fõként abban rejlik, hogy - az Ausztriában az elõzõekben bemutatott programokon túl - a keresztény szemlélet átszövi mindennapjaikat, ezzel egy hatalmas plusz erõt adván az ott lakóknak utolsó éveik elviseléséhez, illetve minél szebbé tételéhez.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves elõadónak, szervezést segítõnek és érdeklõdõ résztevõnek, hogy aktív jelenlétükkel újfent emelték gördülõ Képzési Akadémiánk színvonalát!

A ConnReg AT-HU projekt a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében valósul meg.

 

fotógaléria

további hírek