hírek

Transdanube.Pearls projekt keretében megrendezett kick off meeting & kick off conference

A Transdanube.Pearls projekt nyitótalálkozója és nyitókonferenciája 2017.február 27. és március 1. között került megszervezésre Belgrádban.

A találkozó elsõ napján a projekt vezetõpartnere köszöntötte a résztvevõket. Röviden ismertetésre kerültek az elõzményprojekt legfõbb eredményei, illetve a Transdanube.Pearls projekt tervezett tevékenységei. A projektpartnerek ezt követõen lehetõséget kaptak arra, hogy röviden bemutassák a szervezetet, amelyet képviselnek, illetve szerepüket a projektben.

Ezt követõen a projekt- és pénzügyi menedzsment státuszáról hallhattunk egy részletes elõadást, mely során a program specifikumait, az elszámolás legfõbb szabályait és a lead partner által meghatározott legfontosabb sarokköveket tekintettük át. A kávészünetet követõen a kommunikációs tevékenységeket áttekintésére került sor: milyen eszközökkel lehet elérni a célcsoportokat, milyen template-ek kerülnek elkészítésre, milyen fõbb kommunikációs csatornák (belsõ és külsõ kommunikáció érdekében) használatára kerül vagy kerülhet sor.

A partnertalálkozó második napján került megrendezésre az elsõ „project steering committee meeting”, mely során minden partner egyöntetûen elfogadta a partnercserét, miszerint a megszûnõ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség helyett a Baranya Megyei Önkormányzat lesz a projekt partnere.

A projekt irányító ülést követõen a szakmai munkacsomagok részletes áttekintésére került sor, az elõadásokat a munkacsomag vezetõk, a megbízott külsõ szakértõk tartották meg. Az intenzív beszélgetésen részletesen is elhangzottak a projektben vállalt tevékenységek, a betervezett output-ok, illetve az ezekhez köthetõ elsõ feladatok (és azok határideje) meghatározásra kerültek.

A harmadik napon a nyitókonferenciára került sor. A konferencián nyitóbeszédet tartott a Transdanube.Pearls projekt vezetõpartnere, amely az aktuális, globalizált világ (fõleg a motorizáció) által gerjesztett negatív környezeti hatásaira fókuszált fõleg. Ezután a projekt fõbb tevékenységei, a fenntartható mobilitásra és turizmusra gyakorolt várható eredményei kerültek bemutatásra.

A konferencián került sor az elõzményprojekt keretében megálmodott „Common Vision” c. dokumentum ünnepélyes aláírására, melyet a Transdanube.Pearls projekt új partnerei és stratégiai partnerei (ASP – Associated Strategic Partner) írhattak alá. Ezt a dokumentumot a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. (PP5) stratégiai partnere, a GySEV Zrt. megbízásából Németh Béla (GySEV Zrt.) szignózta.

A Duna Transznacionális Program menedzsere a program által kívánt támogatási struktúrát, valamint az elsõ felhívás legfõbb jellemzõit mutatta be. Ezt követõen három jó gyakorlat bemutatása következett:

  • Alpine Pearls projekt
  • EuroVelo 6: kihívások és lehetõségek a Duna-Menti kerékpárút esetében
  • A kerékpáros és a közösségi közlekedés összekapcsolásának lehetõségei

Az ebédet követõen a szerbiai kerékpáros turizmus lehetõségeivel, jellemzõivel ismerkedhettek meg a konferencia résztvevõi, majd a találkozót egy panelbeszélgetés zárta le, mely során az elõadók készséggel válaszoltak a moderátor és a résztvevõk kérdéseire.

fotógaléria

további hírek