hírek

BIG AT-HU: Módszertani szakértői találkozó és felkészítő kurzus

2017. február 24-én került megrendezésre Szombathelyen az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban - BIG AT-HU" elnevezésű projekt első szakmai programja a két magyar oldali projektpartner, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. valamint a Soproni Egyetem szervezésében. A résztvevők között üdvözölhettük a magyar oldalon kiválasztott pilot óvodák és iskolák intézményvezetőit és pedagógusait, a KLIK Győri tankerületének képviselőit valamint a Soproni Egyetem szakmai munkatársait és hallgatóit, továbbá a projekt vezető partnerének, az Alsó - Ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztályának projektmenedzserét.

A BIG AT-HU projekt az óvodás- és az iskoláskorú gyermekek nyelvi fejlesztésének alapját képezõ érzelmi-szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint a szomszédos nyelvek/többnyelvûség és az interkulturális kompetenciák fejlesztését helyezi elõtérbe megcélozva az óvodai és iskolai többnyelvû/ szomszédos nyelvi képzés minõségének javítását új didaktikai- metodikai módszerek fejlesztése és bevezetése valamint az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) kapcsolati hálójának az osztrák-magyar határrégióban történõ kialakítása révén.

A „Szakértõi találkozó és workshop a projekt keretében megvalósuló módszertani fejlesztésekhez kapcsolódóan” címû elsõ szakmai programrész célja a projekt keretében megvalósuló módszertani útmutató és német nyelvi tananyag fejlesztés megalapozása és támogatása volt, melyek fókuszában az óvoda-iskola közti átmenet megvalósítása áll. A rendezvényt Halinka Péter (határon átnyúló programok igazgatója, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.) nyitotta meg a projekt átfogó ismertetésével. A résztvevõ pilotintézmények bemutatkozását követõen, a Soproni Egyetem szakmai koordinátorai, Dr. habil Bodnár Gabriella és Babai Zsófia, „Az élményközpontú szociális- és nyelvi kompetenciák fejlesztése idegen nyelv (német, magyar) segítségével” címmel készülõ módszertani útmutató összeállításának javaslatait mutatták be, melynek alapját képezi Manuela Eitler Sedlak Flo W. voll im Flow címû mesekönyvének feldolgozása. A továbbiakban a résztvevõk aktív közremûködésével került megvitatásra és boncolgatásra az útmutató egyes témakörei, módszerek, eszközök, képességek megválasztása a nyelvfejlesztés érdekében.

 

A délutáni blokk a „Felkészítõ kurzus a gyakorlatban résztvevõ pedagógusok és hallgatók számára” címû szakmai programrész keretében zajlott, melynek legfõbb célja az volt, hogy a pilotintézmények pedagógusai és a hospitáló hallgatók részletesen megismerjék a pilotintézményként történõ szerepvállalás feladatait, a hospitálás menetét, a hallgatók tevékenységeit valamint a projekt által nyújtott további lehetõségeket. Ugyanis egyrészt az új metodikai-didaktikai fejlesztések a pilot óvodákban és iskolákban kipróbálásra és beültetésre kerülnek, másrészt a pilotintézmények számos projekt által kínált szakmai és határon átnyúló aktivitásban kerülnek bevonásra, melyek lehetõséget nyújtanak a határon átnyúló szakmai együttmûködésre és hálózatépítésre valamint partnerségek kialakítására.

fotógaléria

további hírek