hírek

CONNREG AT-HU projekt Képzési Akadémia

Nagy érdeklődés övezte az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló -Connecting Regions- CONNREG AT-HU elnevezésű projekt 2017. február 22-i első Képzési Akadémiáját Sopronban, amely a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.-nek, mint Vezető partnernek szervezésében, valamint a burgenlandi, és alsó-ausztriai projektpartnerek (a projekt stratégiai partnerei Magistrat der Stadt Wien, valamint az Amt der Steiermärkischen Landesregierung) közreműködésével került megrendezésre több, mint 40 magyar és osztrák érdeklődővel. A résztvevők között üdvözölhettük magyar oldalról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakértőjét, a Széchenyi Programiroda munkatársait, a projekt által érintett megyék képviselőit, közlekedési, vízügyi szakértőket, civil szervezetek képviselőit, térinformatikával foglalkozó szakembereket, határ menti falvak vezetőségét, valamint Iparkamara képviselőit. A határ másik oldaláról tiszteletüket tették stájer országi, alsó-ausztriai, burgenlandi tartományi hivatali, mobilitási, közlekedési, turisztikai szakemberek, valamint az energiaszektor egy képviselője, illetve egy kulturális egyesület is.

A rendezvényt Halinka Péter, a Vezetõ Partner képviselõje nyitotta meg.

A program elsõ blokkját Dr. Nagyházi György a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Fõosztályának szakmai tanácsadója nyitotta meg, aki területfejlesztés-és rendezés hazai jogi szabályozását ismertette.

A következõ prezentációt a Burgenland tartományból érkezõ Mag. Cornelia Frank tartotta, aki Burgenland tartomány Területi tervezési, Biztonsági, Települési és Gazdasági Osztályának Területi tervezési Alosztályának vezetõje. Elõadásában fõként a tartományi, országos, illetve városi szintû kompetencia megosztás feszegette, valamint területi tervezést különbözõ tartományi szinteken, majd annak jogi környezetét, burgenlandi és alsó-ausztriai viszonylatban, tekintetbe véve, hogy a két tartomány szabályozása nagyon sok hasonlóságot mutat.

A szót ezután az Alsó-Ausztriai Tartományi Kormány Terület –és Régiófejlesztési Osztályának csoportvezetõje, Mag. Dominik Dittrich vette át, aki szintén a tartományi tervezés, kompetencia megosztás témáját boncolta a két érintett tartományban, fõként az eszközrendszerekre helyezve a hangsúlyt.

A délutáni etap egy lazább, interaktívabb formát öltött, ahol szintén nyitott volt a felmerülõ kérdések részletekbe menõ átbeszélése, de még inkább belemenvén apró részletekbe.

Az elsõ elõadó ebben a szakaszban a LECHNER Tudásközpont szakértõje Nagy András volt. A LECHNER Tudásközpont a Miniszterelnökség háttérintézménye, mely az elektronikus építésügy, az építészet, az intelligens városi szolgáltatások és a térségi tervezés képviselõje Magyarországon.

A rendszer, melyet a Tudásközpont üzemeltet, illetve melyet Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer-nek (TeIR) kereszteltek, web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetõk el (www.teir.hu). A TeIR rendszernek számos olyan alkalmazása van, amely nem regisztrációhoz kötött, így bárki számára hozzáférhetõ.

Végül, de nem utolsó sorban a Cascadoss Magyarország Egyesület képviselõje Báder Richárd tartotta meg elõadását, aki az egyesületük által kifejlesztett költséghatékony informatika, ill. térinformatika eszközeit, alapelveit, illetve az ERRAM rendszert ismertette, mely határon átnyúlóan képes adatokat szolgáltatni.

Összességében az elhangzottak alapján alátámasztásra került, hogy a különbözõ szintek (magyar oldalon város, járás, megye, régió, ország, illetve az osztrák oldalon a városi, tartományi, országos) terület - és településrendezés, illetve fejlesztés különbözõségeinek, valamint hasonlóságainak ismerete nagy jelentõségû ebben a közös gazdasági - és élettérben, amelyek egyben a sikeres határon átnyúló együttmûködések alapját képezik. Ezen okból jött létre ez a projekt is, amelynek alapvetõ célja a határ mindkét oldalán rendelkezésre álló tudás és információ megosztása, hiszen a közös, ténylegesen határon átnyúló területfejlesztési tevékenység alapvetõ feltétele a közös tudásbázis megléte

fotógaléria

további hírek