hírek

LENA Nyitókonferencia Szófiában

2017. február 22. és 24. között került megrendezésre a LENA "Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region"; projekt nyitókonferenciája Szófiában, melyen kilenc ország több mint ötven résztvevõje vitatta meg a Duna régió jövõjére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A WWF Bulgária szervezésében megvalósuló rendezvény középpontjában a kedvezõtlenebb gazdasági helyzetû térségekben élõ közösségek és kisvállalkozások támogatási lehetõségeinek megismerése, valamint az ehhez kapcsolódó innovatív megoldási javaslatok álltak.

A konferencia keretében a tizenhét partnerszervezet képviselõi lefektették a természetmegõrzés és társadalmi jólét kapcsolatát erõsítõ nemzetközi együttmûködésük alapjait.

„Mindnyájan tudjuk, hogy a természet milyen gyönyörû. Azonban ez nem kizárólag annak szépségérõl szól; hanem az általa végzett munkáról is – úgy mint a szén-dioxid megkötés, vagy a beporzás” – emelte ki Sylvia Barova, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Fõigazgatóságától. Elmondása szerint a teljes Natura 2000 hálózat éves szinten 200-300 milliárd eurós gazdasági hasznot jelent az Uniónak, miközben a befektetések mindössze hatmillió eurót emésztenek föl, beleértve a hálózat kezelését, irányítását. Ezen adatokat a Natura 2000 hálózat két direktívájához (madárvédelmi- és élõhelyvédelmi irányelv) kapcsolódó legutóbbi állapotfelmérés és helyzetértékelés is megerõsítette – tette hozzá Barova.

A partnerség által megvalósítani kívánt tevékenységek közé tartozik a turizmus- és fenntartható közlekedés – e-kerékpár rendszer – fejlesztése, valamint a mezõgazdaságra, vadon termõ növények gyûjtésére és halászatra támaszkodó, fenntartható jövedelemszerzési lehetõségek megteremtése a hatékony természeti erõforrás-kezelés figyelembevételével. Ezen kezdeményezések tizenegy Natura 2000 területen valósulnak meg a következõ évek folyamán.

A partnerség mind a Közép- és Kelet-európai természeti örökség szempontjából, mind pedig a Duna régió közösségeinek életében fontos szerepet játszik: „az elkövetkezendõ évek feladatai közé tartozik a természeti erõforrások fenntartható hasznosítása szempontjából leghatékonyabb megoldások bemutatása, továbbá cél olyan modellek azonosítása, kidolgozása, melyek könnyedén alkalmazhatók magasabb területi szinten is” – mondta Vesselina Kavrakova, a WWF Bulgária igazgatója. „Ebbõl kifolyólag az együttmûködõk széles köre, ennyi ország részvétele szintén fontos szempont” – tette hozzá Kavrakova.

A projektben tizenhét partner vesz részt – köztük helyi hatóságok, védett területeket kezelõ intézmények, helyi gazdaságfejlesztéshez és környezetvédelemhez kapcsolódó szervezetek –, összesen kilenc országból: Ausztriából, Bulgáriából, Romániából, Magyarországról, Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ukrajnából és Horvátországból. A projektet a Duna Transznacionális Program támogatja.

fotógaléria

további hírek