hírek

BIG AT-HU projekt nyitókonferencia: Nyelvtudás az aktív EU polgárság kulcsa

Nagy érdeklődés övezte az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program keretében megvalósuló "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban - BIG AT-HU" elnevezésű projekt 2016. november 23-i nyitókonferenciáját Lanzenkirchenben, mely az Alsó-Ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztályának, mint Vezető partnernek szervezésében, valamint a bécsi, burgenlandi és magyar projektpartnerek közreműködésével került megrendezésre mintegy 200 magyar és osztrák érdeklődővel. A résztvevők között üdvözölhettünk valamennyi projektrégióból döntéshozókat, iskolák és óvodák regionális képviseleteit - közigazgatási, valamint iskolai- és óvodai felügyeleti szervek képviselőit, óvodavezetőket, iskolaigazgatókat, pedagógusokat - óvodai és iskolai pedagógiai képző intézmények képviselőit, egyetemi hallgatókat.

A rendezvényt a Bad-erlachi tartományi óvoda óvodásainak fellépése nyitotta meg, ezt követõen Bernhard Karnthaler Lanzenkirchen község polgármestere és a Vezetõ Partner képviseletében Mag. Karl Fritthum köszöntõje üdvözölte a résztvevõket.

A program elsõ, Felszólalások blokkjában Mag. Jürgen Czernohorszky, a Bécsi Városi Iskolatanács hivatalvezetõ elnökének, Christian Morawek, a Bécsi Gyermekbarátok Egyesület ügyvezetõ igazgatójának, Heinz Josef Zitz, a Burgenlandi Tartományi Iskolatanács hivatalvezetõ elnökének, Dr. Katona György, PhD, a Nyugat-magyarországi Egyetem megbízott rektori biztosának, végül Prof. Mag. Johann Heuras, az Alsó-ausztriai Tartományi Iskolatanács hivatalvezetõ elnökének üdvözlõ szavait, és mint projektpartnerek képviselõinek a projekttel szembeni elvárásait hallhatta az érdeklõdõ közönség.

 

Ezt követõen Mag. Christa Kirchner, az Alsó-Ausztria Tartományi Kormány Hivatalának Óvodai Osztálya képviseletében, mint Vezetõ Partnernek elõadása következett a BIG AT-HU projekt célkitûzéseinek bemutatásával, valamint egy kerekasztal beszélgetésre került sor valamennyi projektrégió, projektpartner, stratégiai partner képviselõi körében, melynek jelmondata a „Nyelvi sokszínûség, mint az Európai Unióban rejlõ potenciál” volt. A kerekasztal beszélgetést a magyar, a bécsi, a burgenlandi és az alsó-ausztriai partnerek 9 fõs csoportja képviselte, és elhangzott az egyes partnerek célkitûzési, céljai a projektben, a projekttel szembeni elvárások, illetve az egyes projektpartnerek mivel járulnak hozzá a projektmegvalósításhoz. Legfõbb célkitûzésként az óvodai-iskolai átmenet, illetõleg a többnyelvûség elõsegítése fogalmazódott meg.

Összességében az elhangzottak alapján elmondható, hogy a nyelvi, interkulturális és szociális kompetenciák, különösen a szomszédos nyelvek ismerete jövõbe mutató jelentõségûek ebben a közös gazdasági- és élettérben, melyek egyben a sikeres határon átnyúló együttmûködések alapját képezik. Ezen okból jött létre ez a projekt is, melynek célja a szomszédos országok iránti nyelvi és kulturális ráhangolódás megteremtése már óvodás kortól. A BIG AT-HU projekt ezért az óvodás- és az iskoláskorú gyermekek nyelvi fejlesztésének alapját képezõ érzelmi-szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint a szomszédos nyelvek/többnyelvûség és az interkulturális kompetenciák fejlesztését helyezi elõtérbe, melyhez kapcsolódóan a partnerek határon átnyúló együttmûködésben fejlesztenek ki új didaktikai- metodikai módszereket, valamint elõsegítik az (oktatási) igazgatási szervek, pedagógiai képzõ intézmények és oktatási intézmények (óvodák, iskolák) határon átnyúló kapcsolati hálójának kialakulását a projekt régióban.

A projekt által kínált lehetõségek és célkitûzések bemutatása mellett vendégelõadásokra is sor került elsõként Dr. Verena Plutzar, a BIG AT-HU projekt tudományos szakértõje személyében, melynek köszönhetõen a többnyelvû környezetben zajló korai nyelvelsajátítás érzelmi és nyelvészeti szempontból történõ megközelítésének aktuális kutatásaiba nyerhettünk betekintést. Elõadásában hangsúlyozta, hogy a többnyelvûségben oszthatatlan nyelvi kompetencia rejlik, valamint kiemelte, hogy nagyon nagy szükség van az elsõ nyelvre, fontos alap, hogy a második nyelv már könnyebben elsajátítható legyen.

Következõ elõadóként a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar képviseletében az Idegen Nyelvi Tanszék vezetõjét, Babai Zsófiát hallhattuk. Prezentációjában az óvodáskorú gyermekek szociális és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésérõl beszélt, mint a sikeres nyelvfejlesztés alapfeltételeként.

Záró elõadásaként az Osztrák Nyelvi Kompetencia Központ képviseletében Dr. Ulrike Haslinger elõadására került sor, aki a Kompetencia Központ munkáját mutatta be, fókuszálva az óvodai-iskolai nyelvi képzés területére.

A konferencia során két alkalommal Gabriella Putz, MA, alsó-ausztriai anyanyelvi munkatárs segítségével a résztvevõk közös magyar nyelvû éneklésben („Nád a házam teteje” és „Én el mentem a vásárba fél pénzzel” c. dalok) és mozgásban vehettek részt, ezzel is erõsítve a két nyelv közti átmenetet.

A délután folyamán szakmai workshopok zajlottak a következõ 4 témában:

  • Hogyan lehet a szülõket érzékenyíteni gyermekeik (több)nyelvû fejlesztése iránt
  • A „Flow” elv alkalmazása az érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztése során
  • Többnyelvûség a gyakorlatban – A második nyelv elmélyítése az iskolába lépve, érzékszervi élmények segítségével
  • Együttmûködési workshop pedagógiai képzõ intézmények részére, különös tekintettel az idegen nyelvi képzésre

 

fotógaléria

további hírek