hírek

EU CYCLE - a projekt közvetlen hatása a tervezési folyamatokra

Figyelembe véve azt a célt, hogy a kerékpáros projektek minőségét a konkrét szakpolitikai eszközök, az EU által finanszírozott operatív programok hatékonyságának növelésén, valamint a résztvevő régiók közötti tanulási folyamaton és a regionális akciótervezésen keresztül javítsák, az EU CYCLE projektpartner West Pannon Nonprofit Kft. regionális cselekvési tervet dolgozott ki, amely elsősorban a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TSDOP) keretében megvalósuló, fenntartható közlekedésre irányuló felhívásokra kívánt pozitív hatást gyakorolni.

A felhívások elsősorban kerékpárosbarát fejlesztésekre adtak lehetőséget, többek között: települések vagy településrészek úthálózatának kerékpárosbaráttá tétele kerékpáros létesítmények kijelölésével és építésével, települések közötti vagy településközpont és belterületen kívüli lakóterület közötti kerékpárút kialakítása, belterületen kívüli munkahely és a városközpont közötti kerékpárút kialakítása, valamint közcélú kerékpármegosztó rendszer kiépítése és bővítése. Emellett lehetőség volt a forgalomcsillapítással, a közlekedésbiztonsággal, a megközelíthetőséggel és a közúti tömegközlekedés fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek támogatására is.

Az új időszakra való felkészülés jegyében került kiírásra a "TSDOP-1.5.1-20: Stratégiai és projektszintű előkészítés a 2021-27-es tervezési időszakra" címmel a TSDOP keretében jelent meg, amely a területfejlesztési koncepciók és programok elkészítése mellett lehetőséget biztosított az Integrált Területi Programok (ITP-k) elkészítésére, valamint - az EU CYCLE szempontjából legfontosabb elemként - a megyei kerékpáros főhálózati tervek (CCMNP-k) kidolgozására.

A régiók közötti tanulási folyamat és a 2014-2020-as programozási időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy megfelelő regionális és helyi szintű szakmai kapacitások nélkül a kerékpáros közlekedés fejlesztése kevésbé hatékony, a folyamat kevésbé zökkenőmentes, a megfelelő minőségű és sűrűségű hálózatok kialakítása nem lehetséges vagy sokkal lassabban halad. A projekt keretében létrehozott érdekképviseleti csoport munkája és tapasztalatcseréje alapján mind a program, mind a kedvezményezettek oldaláról nagy szükség van a kedvezményezettek szakmai támogatására, mind a tervezés és a projekt előkészítési fázisában, mind a megvalósítás időszakában.

A helyi szakértői csoporttal és a nemzetközi partnerséggel folytatott együttműködés keretében a célzott szakpolitikai eszközzel kapcsolatban néhány olyan intézkedés merült fel, amelyek jelentős szerepet játszhatnak e hiányosságok és nehézségek leküzdésében és enyhítésében.

Az egyik intézkedés a regionális kerékpárhálózat-tervezési folyamat támogatása volt az EU CYCLE projekt keretében kidolgozott integrált kerékpáros tervezési útmutatónak a kedvezményezett támogatási csomagba történő beépítésével.

Az intézkedés fő célja, hogy segítse a kedvezményezetteket a területük és településük számára legmegfelelőbb műszaki megoldás azonosításában és kiválasztásában, valamint abban, hogy képesek legyenek "hálózatokban gondolkodni", túllépve a közigazgatási határokon. A tervezett tevékenységek megvalósítása így hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TSDOP Plusz) irányításának javításához, ezáltal a 2014-2020-as TSDOP folytatásaként megvalósuló kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére szánt források hatékony felhasználásához, különös tekintettel a "TSDOP_Plus-1.2.1-21 Élhető települések" és a "TSDOP_Plus-1.3.2-21 Fenntartható városfejlesztés" című pályázati felhívások projektjeire elkülönített forrásokra.

Az intézkedés részeként az Integrált kerékpáros tervezési útmutatót beépítették a projektfejlesztési folyamat során figyelembe veendő dokumentumokba.

A felhívással kapcsolatos további információk itt találhatók:
www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lhet-teleplsek-cm-top-plusz-121-21-kdszmfelhvs-1

fotógaléria

további hírek