hírek

Digitális szolgáltatások az élhető környezetért – TP LAB helyi partnertalálkozó Győrben

Kiemelt fontosságú az adatszolgáltatás és a helyi felhasználók, valamint a szlovák és magyar oldal közötti összhang megteremtése – hangsúlyozták a résztvevők a TP LAB május 31-én megrendezett helyi szakmai találkozóján. A rendezvény fő célja az együttműködés megalapozása, egymás ötleteinek meghallgatása, valamint a korábban kiküldött igényfelmérő kérdőív válaszainak bemutatása, pontosítása, megvitatása volt.

A január végi kick-off meeting után május 31-én a TP LAB projekt résztvevői megtartották következő összejövetelüket. A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatánál a Nyugat-Pannon NKft. együttműködésével megrendezett helyi szakmai találkozóra a korábban elkészült partnerségi terv alapján kaptak meghívást a projekt elsődlegesen érdekelt helyi szereplői. Az eseményre a járványhelyzet miatt online csatlakozási lehetőséget is biztosítottak az érdeklődők számára. A fejlesztéssel érintett, tágabb Szigetköz térségből több stakeholder is részt vett a rendezvényen, így például a Fertő Hanság Nemzeti Park, a Szigetköz Natúrpark Egyesület és Győrladamér Község Önkormányzata.

Majorné Vén Mariann előadása a TP LAB projektről

Majorné Vén Mariann előadása a TP LAB projektről

A program első részében a projekt tevekénységeinek és céljainak megismerése mellett a jelenlévő és becsatlakozott szereplőknek lehetőségük nyílt egymás megismerésére. A második blokkban gondolatébresztőnek szánt, már létező területi adatbázisokat, információs rendszereket mutattak be, majd a helyi szükségleteket feltáró kérdőív eredményeit ismertették röviden. A harmadik, utolsó részben a műhelymegbeszélésre, ötletcserére helyezték a hangsúlyt, ahol mindenki elmondhatta a véleményét, meglátásait a készülő webes területi információs rendszerrel kapcsolatban. A résztvevők elsősorban az adatszolgáltatás és a helyi felhasználók, valamint a szlovák és magyar oldal közötti összhang megteremtésének fontosságát emelték ki, valamint felhívták a figyelmet az adathiányokra.

Polgár Tibor előadása a helyi együttműködés céljáról, folyamatáról, előnyéről, adatigényéről

Polgár Tibor előadása a helyi együttműködés céljáról, folyamatáról, előnyéről, adatigényéről

A találkozón többek között két fontos témakörről esett szó a TP LAB projektet illetően: a határmenti együttműködésről és a GIS adatszolgáltató központról (GDSC). Móricz Dénes ez utóbbiról tartott rövid prezentációt, amely során elmondta, hogy a GDSC egy olyan határon átnyúló, központi és integrált téradatbázis, digitális szolgáltatás lesz, amely nagyban képes támogatni térségi és településtervezési folyamatokat és a monitoringot. Kialakításához négy fő témakörön belül 30 indikátor lesz alkalmazva, a felhasználó számára adat vezérelt, egyszerűen kezelhető, vizuálisan könnyen értelmezhető platformot nyújt. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. képviselője Polgár Tibor előadásában kiemelte, hogy a projekt kulcsfontosságú eleme az együttműködés, hiszen egy sok szereplős, több területi szintet érintő, célorientált fejlesztésnek és közösségi projektnek az alapját kell, hogy képezze. Ezen felül fontos a közös fogalomrendszer, az adatok mérése hasonló módszer szerint, a téradatok alkalmazása és felhasználása azok frissessége, relevanciája.

Móricz Dénes előadása a tervezett területi adat- és információszolgáltató platformról

Móricz Dénes előadása a tervezett területi adat- és információszolgáltató platformról

A találkozón a Lechner Tudásközpontot Majorné Vén Mariann TP LAB projektvezető, Papp Lajos osztályvezető, Schneller Krisztián vezető tervező, Nagy András vezető szakértő és Móricz Dénes GIS szakértő képviselte. Amint elmondták, a Lechner már felmérte, elkezdte adatbázisba rendezni a rendelkezésre álló adatokat, és ezt a szakmai összejövetel eredményei és a kérdőíves felmérés alapján pontosítani fogja. A következő hónapokban a Tudásközpont a webszolgáltatási platform kialakításán fog dolgozni a többi résztvevő vagy érdeklődő külső partnerrel együtt.

A három részre osztott program alapvető célja az együttműködés megalapozása, egymás ötleteinek meghallgatása, valamint a korábban kiküldött igényfelmérő kérdőív válaszainak bemutatása, pontosítása, megvitatása volt. A kérdőíves felmérés eredményei, valamint a helyi partnertalálkozón megbeszélt felhasználói ötletek jó alapot szolgáltatnak a TP LAB projekt webes adat- és információszolgáltató alkalmazásának kialakításához. A cél, hogy a digitális formában nyújtható szolgáltatások minél felhasználóbarátabbak legyenek és elégítsék ki az adat- és információigényeket.

A TP LAB következő lépése egy összefoglaló elemzés a szlovák és magyar oldali igényfeltárás eredményei alapján, amely elérhető lesz a széleskörű partnerség számára. A közeljövőben felállítják a Living Lab helyi szolgáltató irodát, amelyben a projekt keretében biztosított eszközökkel személyesen lehet a fejlesztett rendszert tesztelni és visszajelzéseket adni. Online tananyag is készül, valamint képzéseket szerveznek az elkészült szolgáltatás megfelelő használatának elősegítéséhez.

A Territorial Planning Laboratory – vagyis TP LAB, magyarul Területi Tervezési Laboratórium – 2020 októberében két-két magyar és szlovák, területi tervezéssel és információ szolgáltatással foglalkozó intézmény együttműködésével indult el. Az Interreg V-A Szlovák-Magyar Együttműködési Program által támogatott projekt keretében térinformatikai adat- és információszolgáltató platformot fejlesztenek a Szigetköz és Csallóköz tágabb térsége számára. A TB LAB együttműködő partnerei a pozsonyi Térségi Tervezési Intézet (IPP) és Műszaki Egyetem (STU), valamint a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és a Lechner Tudásközpont.

Előadás anyagai: 

Térbeli szolgáltatások a Lechner Nonprofit Kft.-nél, a TPLAB projekthez kapcsolódó adatok és webes megoldások

Helyi együttműködések célja, folyamata, előnyei, adatigénye

A TP LAB projekt keretében végzett igényfelmérés eredményei ppt

TP LAB Projekt, GIS adat- és szolgáltató központ ppt

A TP LAB projektben felhasználásra tervezett további adatkörök

Elkészült elemzés az igényfelmérésről: 
TP_Lab_Szövegeselemzés


fotógaléria

további hírek