hírek

"border(hi) stories": online pedagógus szemináriumok

2021. április 13-án és október 11-én online keretek között kerültek megrendezésre a border(hi)stories projekt –„Fedezzük fel együtt a történelmet!" és "A zsidó lakosság valamint a burgenlandi romák és szintik üldözése és meggyilkolása“ című határon átnyúló szemináriumai.

A rendezvények központi témája az osztrák-magyar határvidék elmúlt 100 éves történelmi eseményei kapcsán kialakult eltérő értelmezési keretek ismertetése volt. A határ mindkét oldaláról származó eredeti források felhasználásával tematizálásra kerültek a legfontosabb történelmi események, illetve egyúttal egyeztetésre és továbbfejlesztésre kerültek a projekt keretében kidolgozásra kerülő tananyagok.

A szemináriumok egy burgenlandi akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében kerültek lebonyolításra, mely során többek közt előadások hangzottak el a „Burgenland létrejötte - 1921”„A nemzetiszocializmus alatti kényszermunka (Südostwall - Délkeleti Fal)”„Forradalom és szabadságharc - 1956”"Irodalom és történelem metszéspontja – Balf 1944/45” témakörökben. Majd ezt követően a résztvevő osztrák és magyar pedagógusok részvételével a projekt keretében kidolgozásra kerülő tananyagfejlesztési javaslatok kerültek megvitatásra, melyek egy kétnyelvű anyaggyűjtemény alapjaként fognak szolgálni.

A beszélgetések során számos kérdés fogalmazódott meg a résztvevőkben:

  • Milyen lehetőségek vannak a múlt kezelésére?
  • Miért fontos emlékezni és megemlékezni?
  • Hogyan tudunk a történelemből tanulni?
  • S legfőképp: miképp lehet ezt a tudásanyagot az érintett tanulók számára élményszerűen átadni?

A rendezvényeket nagy érdeklődés kísérte úgy a magyar pedagógusok, szakemberek, mint az osztrák kollégák körében is.

A résztvevő pedagógusok visszajelzései alapján, meghatározó új ismeretanyag megszerzésére nyílt lehetőség az elhangzott előadások révén, a projektben kialakítás alatt lévő anyaggyűjtemény pedig jó alapot biztosíthat a határtérség történelmének új megközelítésű, élményalapú tanítására. Fontos határon átnyúló hatásként jelentkezett a projektben részt vevő burgenlandi ill. bécsi iskolák bemutatkozó előadásainak tanulsága, a projekt célkeresztjében szereplő helytörténeti elemek gyakorlati beépülésének folyamata.

A projekt keretében további egy alkalommal kerül még sor az adott témában szeminárium megrendezésére.

Részlet a „Forradalom és szabadságharc - 1956” című előadásból:

 „Alig telt el pár hét, a forradalmat leverték, és az Édesapámnak újra menekülnie kellett, de ez alkalommal minket is magával vitt, elvitt minket nyugatra. Most már szekérrel tudtunk menekülni, mert volt egy lovunk. A szekéren ülve lettem arra figyelmes, hogy azok, akik mellettünk gyalog menekültek, valami pirosat dobáltak el az út szélén. Kilenc éves voltam, és csak később tudtam meg, hogy ezek a piros dolgok a pártkönyveik voltak, és később olvastam is, hogy az első menekültek az ÁVH tagjai voltak” - András Smuk visszaemlékezése.

Az 1956-os magyar menekültek története Ausztriában - letölthető PDF dokumentum

Oktatási segédanyagok kidolgozása - letölthető PDF dokumentum

"Südostwall/Délkeleti Fal" - letölthető PDF dokumentum

Emlékezni - Megemlékezni - a határ mentén - letölthető PDF dokumentum

1921 -es év eseményei - letölthető PDF dokumentum

Dr. Varga Balázs: Balf Történelem és irodalom metszéspontja - letölthető PDF dokumentum

Archív felvételek a YouTube-on:

Bécs 1956

Nixon Burgenlandban 1956

Menekülés 1956

Kismarton 1956

A mosontarcsai híd 1956

fotógaléria

további hírek