hírek

REG-NET projekt

A REG-NET projekt azért jött létre, hogy segítse a határtérség közös erõforrásaira alapozó, hálózati alapú területfejlesztési programok elindítását a gyakorlati kooperáció erõsítésével. Eddigi munkánk során, a közös, határon átnyúló mûhelymegbeszélések során már felmértük a lehetséges fejlesztési irányokat, az eddig aktív szervezeteket.

 

Jelenleg azzal szeretnénk a folyamatot támogatni, hogy lehetõséget teremtünk a potenciális projektgazdák számára, hogy rajtunk keresztül konkrét projektötletté formálják ötleteiket, szükség esetén megpróbáljuk számukra megtalálni a megfelelõ projekt- és stratégiai partnereket.


Az osztrák-magyar programban zajló hasonló folyamatok sikerét abban látjuk, hogy a projektkezdeményezések nagy számban érkeztek be a szakmai tevékenységet végzõ szervezetekhez. Szeretnénk, ha ebben a programban is sokan megküldenék ötleteiket, kezdeményezéseiket, hogy azok a megfelelõ szakmai támogatással sikeresek lehessenek a 2014-2020-as idõszakban.


Kérjük Önöket, hogy amennyiben terveznek valamilyen szlovén-magyar határon átnyúló együttmûködést a következõ idõszakban, akkor a töltsék ki a www.regnet-projekt.eu honlapon megtalálható pályázati ûrlapot és küldjék el a mate.deak@westpannon.hu e-mail címre, vagy hívják kollégánkat a + 36 30 835 91 84-es telefonszámon!


A felhívás a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében finanszírozott REG-NET (SI-HU-2-2-018) projekt keretében jelent meg.

 

fotógaléria

további hírek