hírek

SEE ME IN (CE1415): Partnertalálkozó Nova Gorica városában

A projektben részt vevõ partnerek képviselõi összefoglalták az eddig elvégzett feladatokat, valamint egyeztettek a további teendõkrõl.

A két napos találkozót az Etimos alapítvány egyik képviselõje is megtisztelte jelenlétével. A partnerek képviselõinek rövid bemutatkozását követõen a SASS szlovén partner képviselõje összefoglalta a WPT1 munkacsomagban elvégzett feladatokat (kutatómunka, workshop-ok megrendezése, regional report készítése), illetve a hiányosságok mielõbbi orvoslását kérte az érintett partnerektõl. Ezt követõen minden partner képviselõje beszámolt az eddig elért eredményekrõl, a megszerzett tapasztalatokról (kérdõívek, interjúk, tanulmányok).

A továbbiakban a WPT2 munkacsomagban elõírt célok megvalósításához szükséges teendõket tekintettük át. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint WP Leader, kérte a partnereket a további szoros együttmûködésre és a határidõk betartására.

Ezután a WPT3 és WPT4 munkacsomagok rövid áttekintésére került sor. Majd pedig a projekt vezetõpartnere vette át a szót, amely során a projektmenedzsmenttel kapcsolatos tudnivalókat ismertette.

A munkaértekezlet második napján az ASES kommunikációs munkacsomagot vezetõ partner ismertette a kommunikációs stratégiát. Továbbá összefoglalta az eddig megvalósított tevékenységeket a partnerek számára, illetve a további szükséges feladatokra hívta fel a figyelmet.

A kétnapos találkozó egyértelmûen hasznosnak bizonyult a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. számára. Jelentõs elõrehaladást értünk el a projekt megvalósításának érdekében.

Bõvebb információk a projektrõl:

web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html

Facebook: https://www.facebook.com/interregseemein/

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

fotógaléria

további hírek