hírek

BIG_inn AT-HU: 2019. november 01-jén elindult az Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban_innovatív projekt

A többnyelvűség, az idegennyelv tudás, valamint az interkulturális kompetenciák kulcsfontosságúak, hisz a növekvő nemzetköziség okán ezek képezik a modern munkavilág alappilléreit. Előfeltételét jelentik a különböző anyanyelvű és kultúrájú emberek közötti érintkezésnek, a sikeres együttműködésnek és kommunikációnak. Ezeket a kompetenciákat egy összetett tanulási-, fejlődési folyamatban lehet elsajátítani. Ezt a folyamatot segíti elő a képző intézmények által folytatott korai nyelvfejlesztés, valamint a határ menti térségek egyedülálló tanulási térként való használata a mindennapos kommunikációs helyzetek során. Az újonnan megjelenő gazdasági és társadalmi kihívások miatt a természettudományos, műszaki és digitális kompetenciák mindkét ország (Ausztria és Magyarország) képzési struktúrájában magas prioritást élveznek. Különösen a határrégióban kell nagy figyelmet szentelni ezen kihívásoknak annak érdekében, hogy a határon átnyúló régió további dinamikus fejlődése biztosított legyen.

A BIG_inn AT-HU projekt a korábbi projektek iskolai és óvodai nyelvi képzési eredményeire építve a fent említett tudományos és pedagógia szempontokat integrálja a nyelvfejlesztés folyamatába. Az innovatív szempont a nyelvoktatás és a tudásátadás összekapcsolásában rejlik, melynek révén olyan tanulási alkalmak kerülnek kialakításra, melyekre magas nyelvi minőség jellemzõ. Emellett új megközelítésnek számít, hogy a regionális potenciálok (pl. múzeumok, üzemek, természetvédelmi területek, energiatermelés) tanulási helyekként, a határon átnyúló képzési tér erőforrásaiként kerülnek alkalmazásra a képzési kompetenciák kidolgozása érdekében.  Célunk, a határtérség többnyelvi kompetenciáinak erősítése, melynek során fontosnak tartjuk, hogy az óvodás és iskolás korú gyerekek a nyelvfejlesztés során további ismereteket és kompetenciákat (MINT, robotika) is szerezhessenek, megismerkedhessenek a határtérség és egymás régióinak regionális erősségeivel, adottságaival, a nyelvtudással karöltve olyan alaptudásuk és kompetenciáik fejlődhessek, melyek a későbbiekben mind a pályaorientáció, mind a foglalkoztathatóság tekintetében további előnyöket jelentenek majd számukra.

Ezzel párhuzamosan az intézmények pedagógusai és a projektben résztvevõ szakemberek lehetõséget kapnak a nyelv- és tanulásfejlesztés során hasznosítható, ill. a határ két oldalán lévõ régiókban fontosnak ítélt témákkal, eszközökkel, innovatív módszerekkel megismerkedni, tudásukat egymásnak átadni, ill. fejleszteni a határon átnyúló képzési- és tudásterület támogatásának érdekében. A projekt további célkitûzése a pedagógia területén a kutató/felfedezõ, valamint a mozgásos tanulási folyamatot az össznyelvi képzési munkával összefüggésben az óvodákban és iskolákban folytatott munkába bekapcsolni, hisz az aktuális, tanuláselméleti kutatások bizonyítják, hogy a mozgást magukba foglaló és ösztönzõ karakterû tanulási lehetõségek (felfedezõ/kutató tanulás) a fenntartható és hatékony nyelvtanulás szempontjából központi szerepet játszanak.

A projekt vállalta az innovatív oktatási megoldások intézményi fenntarthatóságának elõsegítését a pedagógiai intézményeknél. Cél, az oktatási projektek sikeres megvalósításának biztosítása, az innovációmenedzsment folyamatok és az oktatási területen felelõs képzési megbízottak és vezetõk képzésének támogatásával. Ennek érdekében határon átnyúló szakértõi csoport dolgoz ki egy átfogó innovációs útmutatót, melyet regionális szemináriumokon ismerhetnek meg az érintett szakemberek. A BIG_inn-ben kerül sor elsõ alkalommal arra hogy, minden projektpartner határon átnyúló szellemi tõke felmérést hajt végre annak érdekében, hogy a tudásbõvítés területén megteremtett hozzáadott értéket láthatóvá tegyék.

fotógaléria

további hírek