hírek

ConnReg AT-HU: Felmérés - Határon átnyúló területfejlesztés Ausztria-Magyarország vonatkozásában

A ConnReg AT-HU projekt platform-szerepet vállal olyan intézményekkel és projektekkel szemben, amelyek határon átnyúló együttműködésben vesznek részt. A projektpartnerek által szervezett, szűk körű, szakmai és határon átnyúló tapasztalatcsere révén olyan kínálat jön létre, amely a kölcsönös tapasztalatcserét a 2014-2020 közötti AT-HU programstratégián túlmutató módon erősíti. A projektszereplők és intézményi szakértők bevonása a projekt határozott célkitűzése. A folyamatot ezen projekt keretén belül annak érdekében valósítjuk meg, hogy a regionális partnerek, projektgazdák és szakértők bevonása a jelenleg futó támogatási időszakon túl is fenntartható legyen.

 

2019. március és április hónap során lekérdezést végeztünk az osztrák és magyar projektszereplõk és (intézményi) szakértõk körében online felmérés és kiscsoportos mélyinterjúk keretében. A lekérdezés mindkét ága azt szolgálta, hogy a jelenleg futó és az azt (2020-tól) követõ program számára specifikus témák, valamint a határon átnyúló együttmûködések számára szükséges keretfeltételek kerüljenek kidolgozásra. Az online kérdõívet 260 címre juttattuk el, melybõl 92 teljes egészében kitöltött kérdõív került visszaküldésre, majd kiértékelésre a megbízott szakértõi csoport által.

Az online lekérdezés eredményeihez pótlólagos szakmai inputot szolgáltak a regionális intézményi szakértõi csoportoknak nemzeti szinten szervezett tematikus mélyinterjúk. Ezen felmérések eredményei a 2020 utáni idõszakra vonatkozó workshopokon – 2019. május 23-án Sopronban és 2019. június 6-án Wiener Neustadtban- megvitatásra kerültek, annak érdekében, hogy azok a határon átnyúló együttmûködésre vonatkozó relevancia szempontjából is értékelésre kerülhessenek. Ez alapján a szükségletekhez igazított képet sikerült nyerni az egyes tematikus területeken határon átnyúló módon, aktívan együttmûködõ szereplõktõl.

A lekérdezés mindkét ága és a workshopok alapján levont következtetések egy dokumentumban kerülnek összefoglalásra, és a 2020 utáni idõszakra vonatkozóan, szemléletes módon kidolgozásra. A felmérés tapasztalatai és az eredményprotokoll eredményei 2019. június 18-án a ConnReg AT-HU projekt zárókonferenciáján kerülnek bemutatásra.

fotógaléria

további hírek