hírek

BIG AT-HU Zárórendezvény 2019.05.15. Sopron

Nagy érdeklődés közepette került megrendezésre az "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban - BIG AT-HU" című projekt zárórendezvénye 2019.05.15-én Sopronban, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. projektpartner szervezésében, valamint további partnerek Alsó-Ausztriai Tartományi Hivatal Óvodai Osztálya, a Soproni Egyetem, Burgenland Tartomány, Wiener Kinderfreunde és a Bécsi Városi Iskolatanács, Európa Irodájának közreműködésével. Mintegy 150 magyar és osztrák résztvevő gyűlt össze a magyarországi, bécsi, burgenlandi és alsó-ausztriai régióból, köztük döntéshozók, programszervek képviselői, oktatási és képzési intézmények vezetői, óvoda- és iskolafelügyelet képviselői, pedagógusok, polgármesterek, valamint városok és települések képviselői.

A programot megelõzõen sajtótájékoztatóra került sor, amelyen Dr. Alpár Tibor, a Soproni Egyetem kutatási és külügyi rektorhelyettese, Németh Zoltán, Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés Elnöke, Christiane Teschl-Hofmeister, Alsó-Ausztria Oktatásért Illetékes Tartományi Tanácsosa, Dipl. Päd. Ulrike Rötgens, a Bécsi Oktatási Igazgatóság Iskolai Minõségi Menedzsere, Dr. Karin Steiner a Wiener Kinderfruende képviseletében, Mag. Livia Pathy, Burgenland Tartomány Oktatási Igazgatóságától valamint Christine Rammesmayer, Burgenland Tartomány projektmenedzsere vett részt.

A rendezvényt Kissné Dr. Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettes beszéde nyitotta meg. A felszólalásban méltatta a projekt céljait és eredményeit, hisz a közös gazdasági és életterünket jelentõ Európában egyre nagyobb jelentõséggel bírnak a nyelvi, interkulturális és társas kompetenciák, valamint a többnyelvûség fejlesztése. Az egyre bõvülõ határon átnyúló mobilitásnak köszönhetõen ezek a képességek egyben jelentõs gazdasági tényezõk, továbbá nagy mértékben hozzájárulnak a fiatal generációk foglalkoztathatóságának a növeléséhez is. Ez különösen igaz a határmenti térségek esetében, és a sikeres határon átnyúló együttmûködés alapját jelenti ezekben a régiókban. A 2016-ban életre hívott projekt céljai ennek megfelelõen a nyelvi képzési eszközök minõségének fejlesztése a képzési intézményekben a gyermekek többnyelvi, valamint a szomszédos országok nyelvére történõ képzése területén, tudatosságformálás a szülõk, a fenntartók és a politikai szereplõk körében, valamint az oktatási igazgatási szervek, a pedagógusképzõ intézmények és oktatási intézmények (óvodák, iskolák) közötti határon átnyúló kapcsolatépítés elmélyítése. Számok tükrében a projekt évente 1500 gyermek számára biztosította az élményközpontú nyelvoktatást életszerû helyzetekben, mindezt 28 óvodában és 56 iskolában. 38 határon átnyúló és regionális rendezvényt biztosított a résztvevõ intézmények, gyermekek és pedagógusok számára. A határon átnyúló hálózatosodás tekintetében 16 óvodák és iskolák közötti partnerség, 7 határon átnyúlóan megrendezett szomszédsági ünnepség, szakmai gyakorlatok hallgatók számára, továbbá hospitációk szakmai tapasztalatcserével emelhetõk ki a projekt eredményei közül.

Ezt követõen került sor a BIG AT-HU, BIG AT-CZ és BIG SK-AT szinergiaprojektek multimediális bemutatójára. Az Alsó-Ausztriai vezetõ partnerhez tartozó három szinergiaprojekt rövid, áttekintõ összefoglalóját, amely együttesen mutatja be a projekt kitûzött céljait, tartalmát, a célcsoportokat, továbbá az elért eredményeket, elsõként e rendezvény résztvevõinek volt szerencséje megtekinteni.

Az ünnepélyes köszöntõk sorát Alsó-Ausztria képviseletében Christiane Teschl-Hofmeister, Oktatásért Illetékes Tartományi Tanácsos értékelõ beszéde nyitotta, amit Dipl. Päd. Ulrike Rötgens, a Bécsi Oktatási Igazgatóság Iskolai Minõségi Menedzserének üdvözlõ szavai követtek. Ezt követõen Mag. Heinz Josef Zitz, Burgenland Tartomány Oktatási Igazgatója beszélt, majd Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés Elnökének, Németh Zoltánnak köszöntõje következett.

Az Alsó-Ausztriai Tartományi Kormány Hivatal Óvodai Osztályának képviseletében Mag. Christa Kirchner, valamint Gudrun Jauk, a Bécsi Városi Iskolatanács, Európa Iroda munkatársa mutatta be a BIG AT-HU tudásplatformját. A szinergiát alkotó BIG AT-CZ és BIG SK-AT projektekkel együttmûködésben négy ország több mint 20 szakértõje dolgozta ki azokat az innovatív módszereket, anyagokat és módszertani-didaktikai koncepciókat, amelyek a szomszédos nyelvi és többnyelvû oktatás, és a társas és érzelmi fejlesztés folyamatos ösztönzését szolgálják az óvodáskortól egészen az iskoláskorig. A projekt eredményei a szinergiaprojektekkel közösen létrehozott úgynevezett Tudásplatformon www.big-projects.eu, online felületen érhetõek el. Az anyagok rövid változata nyomtatott formában, „BIG-Tippek” címen, közös mappában került kiadásra, melyet a résztvevõk a rendezvény folyamán meg is kaptak.

Vendégelõadóként a poznani Adam Mickiewicz Egyetemrõl Prof. Dr. habil. Aldona Sopata érdekfeszítõ és hasznos elõadását hallhattuk a korai nyelvelsajátítás aktuális kutatási eredményeirõl.

A projekt sikeressége nagy mértékben köszönhetõ a résztvevõ intézmények vezetõinek és pedagógusainak lelkiismeretes munkájának és együttmûködésének. A projektpartnerek elismerésük és köszönetük jeléül a korai nyelvfejlesztés területén legaktívabb intézmények számára oklevelet nyújtottak át. A magyar intézmények képviselõi Kissné Dr. Zsámboki Rékától, a Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettesétõl és Halinka Pétertõl, a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. határon átnyúló projektek igazgatójától vehették át az elismerõ oklevelet.

A rendezvény délutáni része lehetõséget adott a résztvevõk számára további kapcsolatok kiépítésére, hálózati beszélgetésekre.

fotógaléria

további hírek