hírek

Pályázati felhívás az ARTISTIC projekt keretében

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. nyílt pályázati felhívást hirdet kulturális szereplõk, vállalkozók, vállalkozni vágyó lakosok részére, akik a térség szellemi kulturális örökségére alapozva kívánnak új kezdeményezéseket megvalósítani.

 

Közép-Európa szellemi kulturális öröksége (SZKÖ) rendkívül gazdag és sokrétû, azonban ezen javakat sok esetben nem értékelik megfelelõen, finanszírozási lehetõségeik szûkösek, legyen szó akár közösségi, akár magánbefektetésekrõl. A nemzetközi ARTISTIC projekt ezen nehézségek legküzdésében kíván segítséget nyújtani speciális képzési, támogatási programjával.

 

A kezdeményezés keretén belül a partnerországokban közzétett pályázati felhívásokra beérkezõ, SZKÖ-hez kapcsolódó piacorientált projektötletek közül a legígéretesebb 80 kerül kiválasztásra (Magyarországról 10 db), melyeket ingyenes szakmai támogatási, tanácsadási program keretében igyekszünk olyan minõségû üzleti tervekké fejleszteni, hogy az akár magán-, akár állami forrás igénybevételére alkalmas legyen. A teljes projekt szintjén ezek felére, tehát 40 projekttervre közösségi finanszírozási, ún. crowdfunding kampányok keretében kísérlünk meg támogatást szerezni. Magyarországon a Nyugat-Dunántúl régióból keresünk ilyen jellegû elképzeléseket, kezdeményezéseket. A beérkezõ projektötletekbõl a helyi partner által felállított zsûri összesen tízet választ ki, melyek a projektfejlesztési tevékenységek alapját fogják képezni az elkövetkezendõ hónapokban.

 

Mit kínálunk?

A kiválasztott ötletgazdák számára ingyenes képzési és személyre szabott coaching programot biztosítunk, találkozók, egyéni segítségnyújtás, kis munkacsoportos foglalkozások keretében, amelynek célja végeredményben magas minõségû, innovatív, magas hozzáadott értékkel rendelkezõ üzleti tervek kidolgozása.

 

Kik vehetnek részt?

Vállalkozók vagy vállalkozó szándékú lakosok, egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok, akik a SZKÖ-hez kapcsolódó üzleti ötletekkel rendelkeznek, továbbá a projekt célterületén élnek, vagy tevékenységeiket a projekt célterületén kívánják megvalósítani.

 

Az elképzelések, amiket keresünk:

A szakértõkbõl álló helyi zsûri az alábbi témákban várja a jelentkezõket:

 • hagyományos kézmûvesség;
 • szájhagyományok;
 • elõadómûvészet;
 • néphagyomány;
 • természethez kapcsolódó tudás, eljárás;
 • egyéb, amennyiben az alaptéma megfelel az UNESCO szellemi kulturális örökség meghatározásának.
Értékelési szempontok

A pályázatok benyújtási határideje 2019. február 28. 12:00. A projektpartner által szervezett helyi támogatócsoport tagjaiból álló zsûri 2019. március 14-én 16:00-kor teszi közzé a támogatási programra kiválasztott 10 db projektötlet listáját. A kiválasztás fõ szempontjai az alábbiak:

 • Az üzleti ötlet alaptémája megfelel az UNESCO SZKÖ-definíciójának;
 • Helyi erõforrások fejlesztése és bevonása (népszokások, hagyományok és a helyi területi érdekeltek bevonása);
 • Innovatív elemek: az ötlet kínál-e újszerû lehetõségeket, új terméket vagy szolgáltatást? Elõsegíti-e az új termékekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést? Nagyobb hatékonyságot biztosít? Technológiai szempontból innovatív? Hogyan vonja be a fiatal generációkat? Szociális szempontból innovatív? Használ-e innovatív forgalmazási, értékesítési csatornákat?
 • Projektcsapat: az elképzelés megvalósításához szükséges készségek rendelkezésre állása a csapaton belül; a projektcsoport hitelessége és megbízhatósága, a konkrét téma figyelembevételével; motiváció;
 • A projekt megvalósításához rendelkezésre áll partneri hálózata; ez a hálózat adott esetben nagy jelentõséggel bír közösségi finanszírozási kampány támogatásában;
 • Az ötlet fenntarthatósága: a projekt erõforrásvonzóképessége, amely garantálja annak idõbeli folytonosságát;
 • Ötlet piacképessége: az ötlet piaci vonzereje.

 

Amennyiben jelentkezni kíván, kérjük a mellékelt dokumentumot kitöltve juttassa el az alábbi e-mail címre:

zsombor.aradszki@westpannon.hu

 

További kérdés esetén szintén a fenti elérhetõség használandó.

 

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

www.interreg-central.eu/artistic

fotógaléria

további hírek