hírek

BIG AT-HU: Játékos interaktív mesefeldolgozás két nyelven az élményközpontú nyelvfejlesztés és az óvoda-iskola átmenet elősegítése érdekében

2018. október 09-én került megrendezésre Győrben a Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program támogatásával megvalósuló "Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban - BIG AT-HU" elnevezésű projekt szakmai programja a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében.

 

A munkacsoport- és szakértõi találkozó témájául az óvoda-iskola átmenet és folyamatos nyelvfejlesztés, valamint a szomszédos nyelvek/többnyelvûség élményközpontú fejlesztése szolgált. A résztvevõk között üdvözölhettünk intézményvezetõket valamint óvoda- és iskolapedagógusokat, továbbá Katharina Dowas kétnyelvû óvodapedagógust és kollégáit az alsóõri UMIZ – Magyar Média és Információs Központ képviseletében, a gyõri Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportos gyermekeit valamint a házigazda iskola elsõ és második osztályos tanulóit. 

A programot egy rövid köszöntõvel Halmos Zóra kolléganõnk nyitotta meg, utána Katharina Dowas az általa írt és illusztrált gyermekkönyv sorozatból mesélte el németül, munkatársa, Binder Gyöngyi pedig magyarul „Az eltévedt levél” és „A zöld alma”címû meséket. Mindeközben egy interaktív mesekönyv mozinak lehettünk tanúi a mesélés, éneklés és szemléltetés lehetõségeinek megragadásával, mellyel a gyermekek aktív részesei és szereplõi voltak a történeteknek.

Ezt követõen Kelemen László az Alsóõri Magyar Média és Információs Központ (UMIZ) képviselõje tartott elõadást, mely során betekintést nyertünk a Központ elõéletébe és jelenlegi tevékenységeibe, melyet Katharina Dowas egészített ki a 3-8 éves korosztály számára készített, gazdagon illusztrált, egy-egy témát bemutató gyermekkönyv sorozat ötletének megszületésével. Továbbá kifejtette a mesekönyvek hátterében húzódó módszertani elképzelést, miszerint a történet egyszerre jelenik meg német, magyar és horvát nyelven, egyszerû, rövid mondatokkal megfogalmazva, sok szóismétléssel, és szemléltetõeszközökkel tarkítva, hogy a hatékony nyelvelsajátítást segítse. A meséket követõen egy pedagógiai melléklet is a könyvek részét képezi, a témához illeszkedõ versek, dalok és körjátékok leírása szolgál segédanyagként.  

A délutáni programrész során a BIG AT-HU projekt céljainak, módszertani fejlesztéseinek és határon átnyúló aktvitásainak ismertetésére került sor, ezen belül is a projekt keretében történõ német nyelvi tananyagfejlesztés részletes bemutatása állt a középpontban.

Összességében a projekt keretében megvalósuló német nyelvi tananyagnak a célja, hogy biztosítsa az átmenetet, az óvoda és az iskola (1-3. évfolyam) közti folyamatos és egymásra épülõ nyelvfejlesztés lehetõségét nyújtsa, mely során hangsúlyos szerepet kap az élményközpontú tapasztalatszerzés, életszerû szituációk megteremtése, dalok, versek és szemléltetõeszközök alkalmazása sok mozgás kíséretében, valamint játékos formában történõ tevékenységek megvalósítása a kommunikatív nyelvelsajátítás érdekében. E célkitûzés elérése érdekében az óvodai foglalkozásokhoz valamint az iskola 1-3. évfolyama számára egymásra épülõ német nyelvi tananyag kidolgozása zajlik a projektben, melynek szemléltetéseképpen az egyes témakörökhöz társított történetek és azok feldolgozási lehetõsége került ismertetésre a résztvevõ pedagógusok számára.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves elõadónak, szervezést segítõnek és érdeklõdõ résztevõnek és nem utolsósorban a gyerekeknek, hogy aktív jelenlétükkel emelték a rendezvény hangulatát!

 

fotógaléria

további hírek