hírek

RURES 2. partnertalálkozó

2018. május 10-11-én került sor az INTERREG CENTRAL EUROPE Program keretében megvalósuló RURES projekt RURES projekt 2. hivatalos partnertalálkozójára.

 

A projekt keretében megrendezett második partnertalálkozó helyszíne Pa³ecznica település és Krakkó városa volt. A partnerséget Pa³ecznica önkormányzata és a Lengyel „Energie Cités” Önkormányzati Társulás Hálózata látta vendégül.

A találkozó elsõ napjának kezdetén a projekt vezetõpartnere és Pa³ecznica település polgármestere köszöntötte a résztvevõ partnereket.

A találkozó kezdetén áttekintésre került a 2 nap programja, a legfõbb tevékenységek és találkozó során felmerülõ megbeszélések felvázolása. Ezt követõen az 1. munkacsomagért (WPT1) felelõs „Energie Cités” (PP 3 PNEC) bemutatta a legjobb gyakorlatok kutatásából nyert eredményeket, illetve a saját maga által kiválasztott jó gyakorlatot is. A felelõst követõen minden egyes projektpartner az általa kiválasztott jó gyakorlatokat mutatta be, melyek leginkább az épületek korszerûsítése és energia hatékonyság szempontjából történõ megteremtése volt a legfõbb cél. Volt partner, viszont aki a közvilágítás fejlesztését mutatta be, de volt, aki finanszírozási formákat ismertetett, mint jó gyakorlat. Az ismertetõket követõen pedig a partnerek és a résztvevõ külsõ szakértõk folytattak eszmecserét a megújuló energiaforrás hasznosítás és az energia hatékonyság témájában. Megosztották egymással a gondolataikat és a meglévõ rendszereket ismertették. 

Egy rövid szünetet követõen az Osztravai Mûszaki Egyetem, mint a 3. munkacsomagért (WPT3) felelõs partner bemutatta a regionális és országos gazdasági értékelemzés kutatás eredményeit és az ezt követõ tevékenységek határidejét, amelyek befejezésével a felelõs partner tudja véglegesíteni az elemzést és neki állhat kialakítani a projekt során létrehozni kívánt kalkulátort. Majd ez elõbefektetési jelentés sablonja került bemutatásra a horvát Muraközi Energiaügynökség, mint felelõs partner által.

Az ebédszünetet követõen Pa³ecznica településen megvalósuló beruházás bemutatása következett, illetve már megvalósult energia hatékonysági projektek ismertetése is részét képezte a délutáni programnak. A bemutatókat követõen a partnerség személyesen is meglátogatta a már megvalósult beruházásokat és a projekt során tervezett projekthelyszíneket.

 

A második napon a projekt jelenlegi állását, a projekt általános és pénzügyi elõrehaladását mutatta be a projektvezetõ. Az elsõ periódus jelentésének ismertetése mellett fent felsorolt tevékenységek bemutatása után a jelenlegi periódus tevékenységei és azok határidejét ismertette a partnerséggel.

Az ismertetõt és a megbeszélést követõen a kommunikációs munkacsomagért felelõs partner bemutatta az elsõ periódus eredményeit és a jelenlegi periódus tevékenységeit és azok határidejét. Ezt követõen pedig a következõ partnertalálkozó helyszínét és idõpontját beszélte meg a partnerség.

fotógaléria

további hírek