hírek

ConnReg AT-HU gördülő Képzési Akadémia: gazdaság, közlekedés, turizmus, környezet - és természetvédelem területeken

2018. április 9-én ConnReg AT-HU projektünk keretében megvalósított, sorban az ötödik Képzési Akadémiánk, szintén rendhagyó módon került megrendezésre, ugyanis nem egy helyen történt a képzés, hanem buszkerekeken gördültünk Hegyeshalomból Ausztriába, majd Szlovákián keresztül vissza hazánkba. Testközelből néztünk meg néhány nagyon érdekes és izgalmas helyszínt, többek között egy szójasnack gyártással foglalkozó vállalkozás kulisszatitkai mögé pillantottunk be, majd a vadvízi evezés kihívásaira, veszélyeire csodálkoztunk rá. Ez alkalommal is szervezetünk, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre a buszos rendezvény, mely szakmai tartalmát közösen az osztrák partnerséggel (Regionalmanagement Burgenland GmbH, valamint NÖ. Regional.GmbH) alakítottuk ki. Nagy örömünkre szolgált, hogy majd negyvenen vettek részt vegyesen magyar és osztrák oldalról a mobil képzésen.

Az utazás rendhagyó módon Hegyeshalomból indult, onnan vettük Ausztria felé az irányt. Elsõ állomásunk Bruck an der Leitha volt, ahol egy különleges, innovatív, 1989 óta mûködõ BIO élelmiszerek (fõként szójasnack termékek) gyártásával foglalkozó családi vállalkozást, a Landgarten  GmbH & Co. KG –t tekintettünk meg. Higiénikus védõfelszerelésbe öltözve betekintést nyerhettünk e modern üzem mûködésébe, sõt a különleges finomságokból bátran kóstolhattunk is.

Az üzem tulajdonosa Herbert Stava szívélyes fogadtatásáért, vendégszeretetéért, átadott érdekes információiért hálásak vagyunk. További információkat itt találhatnak a vállalkozásról: http://www.landgarten.at/

Ezután LEADER Region és a Regionet Competitive („KKV-k nemzetközi versenyképességének erõsítése térségi vállalkozói kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül”) projektekrõl hallhattunk elõadásokat Christian Kling projektmenedzser kalauzolásával. A projekt célja a KKV-k nemzetközi versenyképességének támogatása az osztrák-magyar határtérségben. Ezt a KKV-k nemzetközi üzleti kapcsolatrendszerét támogató integrált bilaterális hálózatának kiépítésével és a KKV-k bilaterális innováció-ösztönzõ, ágazat specifikus együttmûködéseinek létrehozásával érik el. A Projekt tematikus munkacsomagjai keretében egy közösen kifejlesztett ún. minõségi és szakmai alapelemeket megfogalmazó keretrendszer alapján a térségi vállalkozói hálózatok továbbfejlesztése valósul meg 4 bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoport létrehozásával; bilaterális tematikus képzések és képzéssorozatok, „üzleti kézfogó” rendezvények és tanulmányutak, valamint a nemzetközi kapcsolatépítõ napok és vásárok megvalósítása történik; valamint bilaterális, ágazat specifikus vállalkozói együttmûködések kiépítésére kerül sor négy osztrák-magyar stratégiai ágazatban.

Következõ programpontunk a pozsonyligetfalui vasútállomás (Petr¾alka) volt, ahol Doncsecs Rita, vezetõ jegyvizsgáló mesélt nekünk az újraindult Rajka-Pozsony (Pozsonyligetfalu) vasúti vonal napi, operatív tapasztalatairól.

A buszra szállván ezután sem unatkoztunk, ugyanis Christian Berger (NÖ Regional GmbH) és kollégája Marek Dinka, Mgr. (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) a Bratislava-Umland Management újdonságairól beszéltek a nagyérdemûnek.

Ezután hamarosan megérkeztünk Dunacsúny (Èunovo) településhez, hol Fûzfa Zoltán (Pisztráng Kör) hihetetlen lelkesedéssel beszélt nekünk a magyar-szlovák Duna szakasz határ menti együttmûködése elõnyeirõl, hátrányairól egykoron és most Szigetközben, illetve Csallóközben. Az aktív természetvédõ fõként a  Gabèíkovo (Bõs) – nagymarosi Vízlépcsõrendszer, a Duna magyarországi és szlovákiai közös szakaszának komplex hasznosítására tervezett építmény szemszögébõl vizsgálta a helyzetet. Itt többek között láttuk a yacht kikötõt, kotróhajókat, jégtörõ szigetet, és egy rafting pályát, melyen megcsodálhattuk az ügyesebbnél ügyesebb sportolók félelmet nem ismerõ kurflijait.  

Közben a buszon, Rajkán áthaladva Kiss Vince Polgármester Úr beszélt nekünk Rajka település kihívásairól. Rajkát ugyanis, akit a Trianon vesztesének tartottak,- mára - 100 évvel Trianon után, az a megtiszteltetés érte, hogy a szigetközi Natúrpark részévé lett. A néhány éve még mintegy 2700 fõt számláló település, mára 6000 fõsnél is nagyobb településsé duzzadt, köszönhetõen fõként a betelepülõ szlovák lakosok, akiknek Rajka egy nagyon vonzó desztináció a földrajzi közelség, illetõleg az alacsony ingatlanárak miatt. Rajka kitûnõ példa arra, hogyan lehet egy eredetileg német nyelvû, majd többségében magyarrá váló, manapság pedig inkább „elszlovákosodó” településnek speciális helyzetébõl - határon átnyúlóan - a lehetõ legtöbbet kihozni. Jó bizonyíték erre az a tény is, hogy Rajka tavaly megkapta „Az év települése” díjat! Az osztrák-magyar határon átnyúló sikereik közül pedig legkiemelkedõbb a Németfjárfalu - Rajka településeket összekötõ számozott, kiépített út megvalósítása, mely komoly térségfejlesztési kérdés is egyben, az M15-os autópályához történõ bekötése miatt, ugyanis az M15-ös összeköti a magyar és a szlovák autópálya hálózatot, így adván lehetõséget további komoly fejlesztésekre.

Végül, de nem utolsó sorban Dunakilitin átutazás után, a mintegy 300 éves, öt szigeten elterülõ Dunaszigetre érkeztünk, mely utazásunk utolsó állomása volt. Itt közelrõl megszemléltük az Ökopark-ot, mely a Szigetköz szépségeit, érdekességeit mutatta be nekünk kicsiben, illetõleg egy olyan szimulációs bázist, melynek segítségével a folyók elméleti szabályozásával lehet kísérletezni.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves elõadónak, szervezést segítõnek és érdeklõdõ résztevõnek, hogy aktív jelenlétükkel, újfent emelték, - utolsó elõtti - gördülõ Képzési Akadémiánk színvonalát!

A ConnReg AT-HU projekt a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében valósul meg.

fotógaléria

további hírek