hírek

Clusterix 2.0 - Partnertalálkozó Franciaországban

A Clusterix 2.0 projekt keretében megrendezett partnertalálkozó helyszíne Clermont-Ferrand (Franciaország) városa volt, a partnerséget az Auvergne-Rhone-Alps Regionális Tanács látta vendégül 2018. május 23-24. között.

 

 

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. részérõl Körmendy Gál projektmenedzser és Deák Máté pénzügyi menedzser vett részt a találkozón, míg a Nemzetgazdasági Minisztériumot Keller Péter és Kardos Gergely (Nemzetközi és Klaszter Osztály) képviselte.

 

A partnertalálkozó elsõ napja a projekt irányító ülésével kezdõdött, mely során minden partner beszámolt az éppen aktuális tevékenységekrõl: a projektmenedzsment (és a 4. idõszaki jelentéstétel) elõrehaladásáról, a hazai találkozókról és az egyéb, projekttel kapcsolatos tennivalókról. A steering meeting során 3 partner önkéntes alapon bemutatta a projekt keretében kidolgozásra kerülõ regionális akcióterv tervezetét, amely jó  alapként szolgált a többi partner számára a dokumentum további kidolgozása tekintetében. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. regionális akciótervét Körmendy Gál projektmenedzser mutatta be. A találkozón nagy hangsúly került a projekt politikai ajánlásokra (policy recommendations) való ráhatására, a magyarországi folyamatokat Keller Péter és Körmendy Gál együttesen mutatták be. A találkozón bemutatásra került a Clusterfy c. kezdeményezés is (Interreg Europe Program), amely a projektek közötti együttmûködési lehetõségek kiaknázására adott teret.

 

Az irányító ülést követõen került sor a tanulmányútra, mely során elõször egy regionális szintû médiaplatformmal ismerkedhettünk meg. A szervezet bemutatkozását egy közös csoportmunka követett, mely során a csoportoknak különbözõ problémaköröket kellett kooperatív és innovatív, interaktív módon megoldani.

 

A tanulmányút második napirendi pontjaként a BioValo központjába látogathattunk el, amely alapvetõen a biogázok hasznosításával foglalkozik. A szervezet megismerését követõen a résztvevõk betekintést nyerhettek az üzem egyes helységeibe is (pl. labor, feldolgozó üzem).

 

A projekttalálkozó második napja a munkacsoportokról szólt. A partnerek csoportokra bontva 3-4 órás intenzív, külsõ szakértõk által moderált megbeszéléseken vettek részt, amely elegendõ idõnek tûnt a közös munkára, a „házi feladatok” kiosztására, továbbá a következõ lépések átbeszélésére is. A délelõtt folyamán a monitoring és értékelés, illetve a digitalizáció; míg délután a támogatott innovációs köz- és magánegyüttmûködés, illetve a klasztermenedzsment szervezeteknek nyújtható szolgáltatások munkacsoport találkozóira került sor.

fotógaléria

további hírek