Projekte

Amazon of Europe Bike Trail

Rövid leírás, összefoglaló

Az Alpoktól a Pannon-síkságig az Amazon of Europe területe tekinthetõ a legnagyobb természetes folyórendszernek Közép-Európában. A csodálatos folyómenti tájakat a Mura, Dráva és Duna mentén hamarosan a világ elsõ, öt országát átívelõ bioszféra rezervátumává nyilvánítják. Az UNESCO védelem alatt álló bioszféra rezervátumok olyan modell régiók, ahol a természetvédelem és a fenntartható területfejlesztés kéz a kézben jár, egymást kiegészítve zajlik. A projekttérséget lefedõ 11 határrégió Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországban és Szerbiában egyaránt „fejletlennek” tekinthetõ, a megszûnõ munkahelyek és az elvándorlás jellemzi az említett térségeket.

Az Amazon of Europe Bike Trail lesz az elsõ olyan, 5 országot lefedõ kezdeményezés, amely során a térség fenntartható gazdaságfejlesztése valósul meg a természeti és kulturális értékek tõkésítése által. Olyan közös integrált megoldások végrehajtására kerül sor az Amazon of Europe projekt keretében, amelyek hozzájárulnak a fenntartható kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, miközben a környezetvédelemre is nagy hangsúly helyezõdik.

Az AoE kerékpárút fejlesztése során – mint kiemelt fenntartható termék és egyedi turisztikai brand – a 15 projekt partner összefogásának köszönhetõen elsõ lépésként egy szervezeti és információs rendszer kerül kifejlesztésre, amely által egy határokon átívelõ, foglalható és kiajánlható turisztikai termék jön létre az egyedi élményeket és csodálatos látványt nyújtó folyóparti tájak mentén. A természet-orientált útmutatók alapján a már meglévõ – azonban mindeddig különálló – kerékpárutak kerékpáros infrastruktúrával való ellátására kerül sor (útirányjelzõ és információs táblák, pihenõhelyek stb.) a partnerek által, amely így egy több mint 1000 km-es, közös sztenderdek által létrehozott kerékpárutat eredményez a Mura, Dráva és Duna mentén.

Az Amazon of Europe Kerékpáros Akadémia tréningsorozat megvalósítása által a helyi szervezetek és érintetti csoportok képzése (pl. nyelvi képzések, túravezetés stb.) valósul meg, amely hozzájárul a helyi szolgáltatások minõségi nyújtásához. A projekt alapvetõ innovatív szegmensét képezi az a tõkésítési koncepció, amely meghatározza azt, hogy a turisztikai termék foglalásából származó jövedelem egy részét milyen módon lehet a természetvédelemre fordítani, amely a projektbõl származó elõnyök egyenlõ elosztását eredményezheti a helyiek, a látogatók és a természet között. Ennek megfelelõen a projekt keretében megfogalmazásra kerül az „élõ folyók az emberekért, természetért” közös vízió, amely az Amazon of Europe térségét az egyik legkedveltebb öko-turisztikai desztinációjává teszi egész Európában. 

 

weboldal:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/amazon-of-europe-bike-trail

Facebook oldal:

 https://www.facebook.com/AoEBikeTrail/

 

Partnerség:

Lead partner: Iskriva, Institute for Development of Local Potentials (Slovenia)

PP1: Municipality Velika Polana (Slovenia)

PP2: World Wide Fund for Nature Austria - WWF Austria (Austria)

PP3: Trail Angels GmbH (Austria)

PP4: Tourism Association Region Bad Radkersburg (Austria)

PP5: Tourism Board of Meðimurje County (Croatia)

PP6: Public Institution for Management of Protected Parts of Nature and Ecological Network in Virovitica Podravina County (Croatia)

PP7: Regional Development Agency of Slavonia and Baranja ltd for International and Regional Cooperation (Croatia)

PP8: Koprivnica Kri¾evci County (Croatia)

PP9: WWF Adria - Association for the Protection of Nature and Conservation of Biological Diversity (Croatia)

PP10: Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. (Magyarország)

PP11: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország)

PP12: Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány (Magyarország)

IPA PP1: City of Sombor (Serbia)

IPA PP2: Municipality of Apatin (Serbia)

 

Dokumentumok:

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. valamint a projekt keretében, a partnerek által elkészített szakmai dokumentumok a projekt hivatalos honlapján érhetõk el.

 

Tények és információk 

Támogató Program: Duna Program (Danube Transnational Programme – INTERREG DANUBE)

Vezetõ partner: Iskriva, Institute for Development of Local Potentials (SI)

Projektidõszak: 2018/06/01 – 2021/05/31 (36 hónap)

A projekt teljes összköltségvetése: 3 176 000 EUR

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 174 000 EUR